ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 6  
12 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 6  
13 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 6  
14 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านนาเตียง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 14  
19 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 14  
20 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน