ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พังโคน) สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านดอนกอย สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านคำบ่อ สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลสรัลพร สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน