สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 24 9 10 43 62 9 6 2 77
2 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 11 1 3 15 24 4 1 0 29
3 หนองใสพรเจริญวิทยา 9 2 1 12 17 2 0 4 19
4 บ้านผักคำภู 7 5 3 15 21 5 2 4 28
5 อนุบาลสว่างแดนดิน 6 3 4 13 16 4 1 1 21
6 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 5 8 4 17 20 2 0 0 22
7 อนุบาลสุวรรณเทน 5 5 2 12 17 3 1 0 21
8 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 5 4 2 11 17 7 2 2 26
9 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ 5 2 2 9 19 4 5 2 28
10 บ้านคำสะอาด 4 5 2 11 17 7 3 5 27
11 บ้านแร่ 4 4 4 12 31 12 3 5 46
12 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 4 2 0 6 16 5 2 2 23
13 บ้านสูงเนินสามัคคี 4 1 3 8 16 5 3 0 24
14 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 4 1 1 6 9 4 0 2 13
15 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 4 0 2 6 10 1 3 0 14
16 มารีย์พิทักษ์พังโคน 3 7 1 11 15 0 1 0 16
17 การกุศลวัดบูรพา 3 3 3 9 13 2 0 0 15
18 หนองหลวงวิทยานุกูล 3 3 1 7 23 5 1 0 29
19 บ้านชัยชนะ 3 2 3 8 14 1 3 0 18
20 บ้านโพนบกหนองผือ 3 2 2 7 14 2 3 2 19
21 บ้านโคกสวัสดี 3 2 0 5 5 0 0 0 5
22 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 3 0 1 4 6 0 2 1 8
23 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 2 5 0 7 16 5 0 3 21
24 อนุบาลพรรณานิคม 2 4 5 11 25 7 3 1 35
25 บ้านสีสุกห้วยโมง 2 4 3 9 15 7 2 2 24
26 บ้านผ้าขาวโพนแพง 2 4 0 6 7 3 2 1 12
27 บ้านหนองบัว 2 3 4 9 20 3 3 0 26
28 บ้านดงบาก 2 3 2 7 11 2 6 2 19
29 บ้านตาลเลียน 2 3 0 5 19 3 2 2 24
30 อนุบาลเจริญศิลป์ 2 2 5 9 17 7 2 2 26
31 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 2 2 5 9 15 9 3 6 27
32 บ้านบึง 2 2 1 5 8 4 1 1 13
33 บ้านบึงโน 2 1 4 7 18 7 1 6 26
34 บ้านหนองลาดวิทยาคาร 2 1 2 5 9 2 1 2 12
35 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 2 1 2 5 8 3 1 0 12
36 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 2 1 0 3 9 3 1 0 13
37 บ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) 2 1 0 3 7 2 1 2 10
38 บ้านหนองทุ่มหนองโจด 2 0 4 6 18 3 1 1 22
39 บ้านนาสีนวล 2 0 1 3 10 1 1 1 12
40 หนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 2 0 1 3 9 9 2 2 20
41 ไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 2 0 1 3 8 0 2 0 10
42 บ้านหนองม่วง 2 0 0 2 6 1 1 0 8
43 บ้านภูตะคาม 1 7 5 13 27 7 3 3 37
44 บ้านนาดอกไม้ 1 3 2 6 6 1 0 0 7
45 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 1 3 1 5 19 4 1 1 24
46 บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 1 3 1 5 15 1 3 4 19
47 บ้านหนองแวงน้อย 1 3 1 5 11 5 2 0 18
48 บ้านหนองไผ่ 1 3 1 5 11 5 1 0 17
49 ชุมชนบ้านฝั่งแดง 1 3 0 4 8 2 1 0 11
50 บ้านคำข่า 1 3 0 4 7 5 0 0 12
51 บ้านโคก 1 3 0 4 7 0 0 0 7
52 บ้านคำแหว 1 2 4 7 24 8 3 0 35
53 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 1 2 2 5 12 9 0 2 21
54 บ้านต้นผึ้ง 1 2 2 5 12 3 1 3 16
55 อนุบาลวาริชภูมิ 1 1 3 5 6 4 0 2 10
56 บ้านไฮ่ปลาโหล 1 1 2 4 7 1 1 1 9
57 ราชประชานุเคราะห์ 53 1 1 1 3 5 2 0 0 7
58 บ้านโนนทรายคำ 1 1 0 2 15 4 3 5 22
59 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 1 1 0 2 3 2 0 0 5
60 บ้านยางคำ 1 1 0 2 2 4 2 1 8
61 บ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) 1 0 3 4 11 9 1 6 21
62 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 1 0 1 2 7 2 1 0 10
63 ชุมชนดงม่วงไข่ 1 0 1 2 6 3 0 2 9
64 บ้านดงสง่า 1 0 1 2 2 1 0 0 3
65 บ้านเหล่าบ้านถ่อน 1 0 0 1 11 2 2 0 15
66 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 1 0 0 1 8 3 0 1 11
67 อุดมสังวรวิทยา 1 0 0 1 5 5 1 1 11
68 บ้านคำบ่อ 1 0 0 1 5 2 2 1 9
69 จงกลกิตติขจรวิทยา 1 0 0 1 4 2 0 6 6
70 บ้านดอนชัยวิทยา 1 0 0 1 4 0 3 1 7
71 บ้านปทุมวาปี 1 0 0 1 3 1 1 0 5
72 บ้านโคกคอนดอนม่วย 1 0 0 1 3 1 0 1 4
73 บ้านคำสะแนน 1 0 0 1 2 1 3 0 6
74 บ้านบะฮี 1 0 0 1 2 1 1 1 4
75 บ้านโนนขมิ้น 1 0 0 1 2 0 1 1 3
76 บ้านเปือย 1 0 0 1 2 0 1 0 3
77 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านดอนดู่ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
79 บ้านขมิ้น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านบะทองนาหัวช้าง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 บงใต้โนนรังพัฒนา 0 3 1 4 9 3 4 2 16
82 บ้านตาดภูวง 0 3 0 3 13 7 4 3 24
83 บ้านโคกศิลา 0 3 0 3 8 6 1 5 15
84 บ้านสร้างแป้น 0 2 1 3 10 3 1 0 14
85 ชุมชนบ้านท่าศิลา 0 2 1 3 7 2 2 4 11
86 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 0 2 1 3 5 2 1 0 8
87 กุดจิกนาสมบูรณ์ 0 2 1 3 5 1 1 1 7
88 บ้านกุดตะกาบ 0 2 0 2 14 7 2 1 23
89 ชุมชนบดมาดพอกน้อย 0 2 0 2 12 3 0 2 15
90 บ้านอูนโคก 0 2 0 2 8 8 2 1 18
91 บ้านคำนาดี 0 2 0 2 3 0 0 1 3
92 บ้านต้ายนาคูณวิทยา 0 2 0 2 2 0 1 0 3
93 บ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 1 3 4 10 6 0 0 16
94 บ้านสุวรรณคาม 0 1 2 3 10 6 1 3 17
95 บ้านนาล้อม 0 1 2 3 8 0 0 0 8
96 บ้านม่วงคำ 0 1 2 3 5 4 1 0 10
97 บ้านช้างมิ่ง 0 1 2 3 5 0 1 0 6
98 บ้านห้วยเหล็กไฟ 0 1 1 2 15 5 2 3 22
99 บ้านหนองตาล 0 1 1 2 10 1 0 0 11
100 ชุมชนบ้านหนองปลิง 0 1 1 2 7 3 0 0 10
101 บ้านอูนดง 0 1 1 2 4 5 4 4 13
102 บ้านหนองเบญจ 0 1 1 2 4 4 0 3 8
103 บ้านดอนหัน 0 1 1 2 3 2 1 0 6
104 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 0 1 0 1 8 3 0 0 11
105 บ้านโคกดินแดง 0 1 0 1 5 4 4 4 13
106 บ้านหนองผือ 0 1 0 1 5 3 1 2 9
107 บ้านบัว(สระพังวิทยา) 0 1 0 1 4 9 1 0 14
108 ดอนยาวประชากรอุปการ 0 1 0 1 4 1 1 0 6
109 บ้านตาล 0 1 0 1 4 1 1 0 6
110 บ้านโนนอุดม 0 1 0 1 3 2 1 0 6
111 อนุบาลสรัลพร 0 1 0 1 3 2 0 0 5
112 บ้านโคกสีไค 0 1 0 1 3 1 3 0 7
113 บ้านโคกสามัคคี 0 1 0 1 2 2 0 1 4
114 เมธาศึกษา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
115 บ้านสมสะอาด(พังโคน) 0 1 0 1 2 1 0 0 3
116 บ้านหนองแคนโคกสะอาด 0 1 0 1 2 0 0 0 2
117 บ้านภูเพ็ก 0 1 0 1 1 1 0 0 2
118 ต้นเกษพิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
119 บ้านหนามแท่ง 0 0 3 3 6 1 2 3 9
120 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 0 0 2 2 6 6 2 3 14
121 บ้านดงคำโพธิ์ 0 0 2 2 5 2 0 2 7
122 ตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) 0 0 2 2 5 1 3 2 9
123 บ้านถ่อน 0 0 1 1 7 1 1 3 9
124 บ้านห้วยบุ่นนาทัน 0 0 1 1 7 1 0 1 8
125 อนุบาลภัทรวรรณ 0 0 1 1 7 0 0 0 7
126 บ้านนาเตียง 0 0 1 1 6 5 0 0 11
127 บ้านหนองชาด 0 0 1 1 6 1 0 1 7
128 บ้านหนองแปน 0 0 1 1 6 0 2 1 8
129 บ้านโพนสวาง 0 0 1 1 4 2 2 1 8
130 บ้านนาถ่อน 0 0 1 1 4 2 0 1 6
131 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 0 0 1 1 3 3 3 1 9
132 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน 0 0 1 1 3 3 1 0 7
133 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 3 2 0 0 5
134 บ้านทุ่งปลากัด 0 0 1 1 3 1 0 0 4
135 บ้านเตาไหสร้างแก้ว 0 0 1 1 2 5 0 0 7
136 บ้านโคกสะอาด 0 0 1 1 2 3 0 0 5
137 บ้านแวง 0 0 1 1 2 2 1 0 5
138 บ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 0 0 1 1 2 1 1 1 4
139 บ้านคันชา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
140 บ้านหนองหวาย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
141 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 1 1 1 2 3
142 วัดสุทธิมงคล 0 0 1 1 1 1 1 0 3
143 บ้านกุดน้ำขุ่น 0 0 1 1 1 1 0 2 2
144 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
145 บ้านทุ่งคำ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
146 บ้านเชิงชุม 0 0 0 0 13 4 8 2 25
147 อภัยดำรงธรรม 0 0 0 0 8 5 2 0 15
148 บ้านหนองหมากแซว 0 0 0 0 7 3 3 0 13
149 บ้านอุ่มเหม้า 0 0 0 0 7 3 0 0 10
150 บ้านดอนกอย 0 0 0 0 6 4 2 1 12
151 บ้านโคกมะนาว 0 0 0 0 6 2 0 0 8
152 บ้านนาเลา 0 0 0 0 5 1 0 0 6
153 บ้านห้วยบาง 0 0 0 0 4 4 0 0 8
154 บ้านโคกสำราญ 0 0 0 0 4 3 1 1 8
155 บ้านม้า 0 0 0 0 4 2 1 0 7
156 บ้านขาว 0 0 0 0 4 1 0 1 5
157 ชุมชนบงเหนือ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
158 บ้านท่าลาด 0 0 0 0 4 1 0 0 5
159 บ้านสว่าง 0 0 0 0 3 3 1 1 7
160 ชุมชนส่องดาว 0 0 0 0 3 2 2 0 7
161 บ้านท่าสองคอน 0 0 0 0 3 2 1 0 6
162 บ้านงิ้วพังฮอ 0 0 0 0 3 2 0 2 5
163 บ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 0 0 0 0 3 1 1 2 5
164 บ้านสร้างฟาก 0 0 0 0 3 1 1 0 5
165 บ้านนาทม 0 0 0 0 3 1 1 0 5
166 บ้านจำปานาถ่อน 0 0 0 0 3 1 0 2 4
167 บ้านหนองบัวบาน 0 0 0 0 3 0 2 0 5
168 บ้านไร่บ้านไฮ่ 0 0 0 0 3 0 0 2 3
169 บ้านกลางหนองดินดำ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
170 บ้านคำบิดโคกโพนยาง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
171 บ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
172 ชุมชัยหนองย่างชิ้น 0 0 0 0 2 4 2 0 8
173 บ้านดงสว่าง 0 0 0 0 2 3 1 2 6
174 บ้านหนองหอยคัน 0 0 0 0 2 3 0 0 5
175 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 0 0 0 0 2 2 1 0 5
176 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
177 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) 0 0 0 0 2 1 1 1 4
178 บ้านโนนเสาขวัญ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
179 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
180 บ้านหนองฮังแหลว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
181 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
182 บ้านแกดำ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
183 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
184 บ้านดอนหวาย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
185 บ้านถ่อน ต.พันนา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
186 บ้านนาสาวนาน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
187 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
188 บ้านหนองน้อย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
189 บ้านบะหัวเมย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
190 บ้านธาตุกุดพร้าว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
191 บ้านนางัว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
192 บ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
193 บ้านหนองดินดำ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
194 บ้านหนองไฮ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
195 บ้านหินแตก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
196 บ้านทุ่งเชือก 0 0 0 0 1 6 1 1 8
197 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) 0 0 0 0 1 4 1 3 6
198 บ้านบาก 0 0 0 0 1 2 1 0 4
199 บ้านโคกหลวง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
200 อนุบาลนิคมน้ำอูน 0 0 0 0 1 2 1 0 4
201 ทุ่งเจริญพัฒนา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
202 บ้านคำก้าว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
203 บ้านนาบ่อ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
204 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด 0 0 0 0 1 1 2 0 4
205 วาริชภูมิพิทยาคาร 0 0 0 0 1 1 2 0 4
206 บ้านหนองกุง(ส่องดาว) 0 0 0 0 1 1 1 1 3
207 บ้านโพนไผ่ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
208 บ้านพันนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
209 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
210 บ้านโนนเรือตอเรือ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
211 บ้านดอนตาลโนนสูง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
212 บ้านโพนสวางกลางเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
213 บ้านค้อโพนสวางยางชุม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
214 บ้านดอนเชียงยืน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
215 บ้านนาเหมือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
216 บ้านนาใน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 บ้านสร้างขุ่ย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 บ้านหนองบัวแพ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 บ้านเสาขวัญกุดก้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 0 4 0 1 4
223 คำเจริญวิทยา 0 0 0 0 0 3 1 2 4
224 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 0 0 0 0 0 2 0 1 2
225 บ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
226 บ้านสงเปลือย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
227 ชุมพลศิกษา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
228 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
229 บ้านหนองผักเทียม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
230 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
231 บ้านเหลาโพนทองขอนขว้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
232 บ้านโนนพอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
233 ปารวรรณศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
234 อนุบาลอุดมจิตวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
235 บ้านหนองหลักช้าง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
236 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
237 บ้านคำบอน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
238 บ้านดอนม่วงไข่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
239 บ้านทุ่งแก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
240 บ้านธาตุ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
241 บ้านนาขามผดุงวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
242 บ้านโคกหนองกุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
243 บ้านดงบังป่าโจด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
244 บ้านจำปาศิริราษฎร์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
245 บ้านผักตบ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
246 บ้านคำเม็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 บ้านทันสมัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 บ้านหวาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 200 204 179 583 1,449 537 234 207 2,220