หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกระดิ่งทอง 0 0 0
2 006 โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ 3 3 3
3 008 โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร 16 32 22
4 009 โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 20 87 39
5 007 โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 15 29 23
6 010 โรงเรียนจตุคามวิทยา 6 9 9
7 011 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 45 101 71
8 013 โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 28 60 43
9 012 โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 3 4 3
10 015 โรงเรียนชีโนวาทธำรง 2 5 4
11 016 โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 17 44 27
12 018 โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 25 51 27
13 021 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 10 31 14
14 022 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี 25 39 34
15 020 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 14 38 24
16 023 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง 5 9 7
17 024 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 10 21 15
18 017 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 24 41 32
19 019 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 23 47 37
20 027 โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 0 0 0
21 026 โรงเรียนดงเกลือวิทยา 3 7 4
22 028 โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร 17 36 21
23 029 โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 0 0 0
24 031 โรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 8 12 9
25 032 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา 0 0 0
26 030 โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 5 15 7
27 033 โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 5 10 6
28 038 โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ 15 66 21
29 039 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 8 20 13
30 040 โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 5 9 7
31 037 โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 8 15 9
32 042 โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม 18 49 30
33 043 โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 39 94 57
34 047 โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา 4 6 4
35 046 โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 12 29 21
36 048 โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 2 3 3
37 049 โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง 3 6 6
38 050 โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 1 3 2
39 052 โรงเรียนบ้านกอก 2 2 2
40 051 โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 8 14 9
41 054 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 15 28 23
42 053 โรงเรียนบ้านกุดเขียว 3 5 3
43 055 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 13 23 18
44 056 โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 4 14 8
45 057 โรงเรียนบ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) 8 22 10
46 058 โรงเรียนบ้านขมิ้น 0 0 0
47 060 โรงเรียนบ้านขัดเค้า 0 0 0
48 061 โรงเรียนบ้านขามป้อม 13 20 18
49 064 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 14 20 19
50 062 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 9 69 26
51 063 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 0 0 0
52 065 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 14 26 20
53 067 โรงเรียนบ้านขุมเงิน 0 0 0
54 066 โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 0 0 0
55 059 โรงเรียนบ้านข่อย 34 56 48
56 077 โรงเรียนบ้านคำพระ 3 5 4
57 076 โรงเรียนบ้านคำแดง 0 0 0
58 078 โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย 0 0 0
59 079 โรงเรียนบ้านคูดินทราย 20 49 32
60 080 โรงเรียนบ้านคูฟ้า 2 4 3
61 081 โรงเรียนบ้านคูเมือง 21 46 27
62 075 โรงเรียนบ้านค้อแสนสี 3 5 5
63 074 โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง 6 9 8
64 087 โรงเรียนบ้านงูเหลือม 2 4 4
65 089 โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ 6 10 9
66 090 โรงเรียนบ้านจานเหนือ 5 15 8
67 088 โรงเรียนบ้านจานใต้ 11 12 12
68 091 โรงเรียนบ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 16 22 21
69 093 โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 0 0 0
70 094 โรงเรียนบ้านชาติ 9 57 23
71 095 โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 20 37 30
72 096 โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 18 26 24
73 097 โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ 7 13 11
74 098 โรงเรียนบ้านดงช้าง 3 4 4
75 099 โรงเรียนบ้านดงบัง 2 13 2
76 100 โรงเรียนบ้านดงมัน 2 2 2
77 103 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 1 1 1
78 104 โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 16 37 27
79 101 โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 13 39 19
80 102 โรงเรียนบ้านดงเย็น 2 7 4
81 105 โรงเรียนบ้านดอกไม้ 3 8 5
82 106 โรงเรียนบ้านดอนขาม 0 0 0
83 107 โรงเรียนบ้านดอนคำ 4 10 6
84 110 โรงเรียนบ้านดอนดู่เหล่าเสือ 0 0 0
85 113 โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 7 28 13
86 114 โรงเรียนบ้านดอนยาง 4 16 7
87 115 โรงเรียนบ้านดอนหม่วย 1 2 2
88 109 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 6 12 6
89 108 โรงเรียนบ้านดอนแคน 0 0 0
90 112 โรงเรียนบ้านดอนแดง 6 15 12
91 111 โรงเรียนบ้านดอนแดง(พนมไพร) 0 0 0
92 116 โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ 3 5 5
93 117 โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 18 25 19
94 119 โรงเรียนบ้านดู่ 6 17 10
95 118 โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 6 25 9
96 122 โรงเรียนบ้านตลาดไชย 0 0 0
97 123 โรงเรียนบ้านตังหมอง 1 3 2
98 124 โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ 19 29 25
99 125 โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 6 18 11
100 126 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 35 67 50
101 127 โรงเรียนบ้านทองหลาง 3 5 4
102 128 โรงเรียนบ้านท่าค้อ 1 1 1
103 129 โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 20 33 29
104 130 โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 2 6 4
105 131 โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี 5 30 12
106 132 โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี 0 0 0
107 133 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 9 31 16
108 137 โรงเรียนบ้านนา 5 21 10
109 135 โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง 4 17 7
110 136 โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา 19 37 29
111 134 โรงเรียนบ้านนาแค 0 0 0
112 141 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 3 9 6
113 138 โรงเรียนบ้านน้ำคำ (อาจสามารถ) 6 18 12
114 139 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 2 6 4
115 140 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยวิทยา 0 0 0
116 143 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 6 20 9
117 142 โรงเรียนบ้านน้ำเงิน 0 0 0
118 157 โรงเรียนบ้านบัวขาว 6 30 13
119 158 โรงเรียนบ้านบัวงาม 1 1 1
120 159 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 0 0 0
121 160 โรงเรียนบ้านปลาค้าว 2 4 3
122 161 โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด 2 11 3
123 162 โรงเรียนบ้านป่ายาง 5 28 11
124 163 โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ 2 4 2
125 168 โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง 6 11 10
126 169 โรงเรียนบ้านฝาง 16 35 28
127 170 โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 0 0 0
128 171 โรงเรียนบ้านพิลา 4 7 6
129 192 โรงเรียนบ้านภูงา 0 0 0
130 193 โรงเรียนบ้านภูดิน 2 5 4
131 195 โรงเรียนบ้านมหิงษาราม 0 0 0
132 196 โรงเรียนบ้านมะกอก 18 31 21
133 194 โรงเรียนบ้านม่วง 4 30 13
134 201 โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 1 1 1
135 200 โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อย 12 24 16
136 202 โรงเรียนบ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) 6 9 8
137 203 โรงเรียนบ้านยางเลิง 4 11 8
138 204 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 4 8 7
139 205 โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 19 32 26
140 206 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 1 1 1
141 208 โรงเรียนบ้านวารีสีสุก 1 1 1
142 211 โรงเรียนบ้านศาลา 0 0 0
143 212 โรงเรียนบ้านสนาม 0 0 0
144 213 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 2 8 3
145 217 โรงเรียนบ้านสระบัว 18 34 27
146 216 โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 4 13 7
147 218 โรงเรียนบ้านสระโพนทอง 13 28 18
148 219 โรงเรียนบ้านสวนปอ 5 7 5
149 220 โรงเรียนบ้านสว่าง 25 62 37
150 221 โรงเรียนบ้านสองชั้น 7 16 12
151 224 โรงเรียนบ้านสะแบง 0 0 0
152 223 โรงเรียนบ้านสะแบงตาก 3 4 4
153 225 โรงเรียนบ้านสาหร่าย 6 10 10
154 228 โรงเรียนบ้านสำราญ 2 4 3
155 226 โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี 9 15 10
156 227 โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก 3 7 3
157 229 โรงเรียนบ้านสำโรง 0 0 0
158 230 โรงเรียนบ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส 0 0 0
159 231 โรงเรียนบ้านสูงยาง 13 21 14
160 222 โรงเรียนบ้านส่องอนามัย 1 1 1
161 215 โรงเรียนบ้านส้มโฮง 0 0 0
162 214 โรงเรียนบ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 3 6 6
163 233 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 10 30 17
164 234 โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง 3 4 4
165 235 โรงเรียนบ้านหนองกุง 0 0 0
166 236 โรงเรียนบ้านหนองขาม 5 11 8
167 238 โรงเรียนบ้านหนองคูณ 12 21 17
168 237 โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 6 8 7
169 239 โรงเรียนบ้านหนองจาน 8 27 13
170 240 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 5 25 9
171 241 โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย 24 39 31
172 242 โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า 1 3 1
173 244 โรงเรียนบ้านหนองบัว 12 30 15
174 243 โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา 2 3 3
175 245 โรงเรียนบ้านหนองบึง 1 3 2
176 248 โรงเรียนบ้านหนองพลับ 5 9 9
177 249 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 0 0 0
178 250 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 7 19 12
179 253 โรงเรียนบ้านหนองยาง 4 5 5
180 251 โรงเรียนบ้านหนองยาง(อาจสามารถ) 0 0 0
181 252 โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ 4 4 4
182 258 โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 4 7 6
183 260 โรงเรียนบ้านหนองสรวงหนองซำ 0 0 0
184 261 โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ 3 9 6
185 262 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 0 0 0
186 263 โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 4 10 7
187 264 โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน 6 11 6
188 265 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 0 0 0
189 266 โรงเรียนบ้านหนองหัวคน 5 11 7
190 267 โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย 0 0 0
191 271 โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม 9 16 15
192 270 โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก 3 12 6
193 272 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 21 39 26
194 246 โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง 1 3 1
195 254 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 2 2 2
196 268 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 7 21 12
197 255 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 18 45 30
198 257 โรงเรียนบ้านหนองแวง 5 8 7
199 256 โรงเรียนบ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 1 2 2
200 269 โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 3 9 6
201 247 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม 0 0 0
202 259 โรงเรียนบ้านหนองไศล 14 55 28
203 273 โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 17 29 23
204 274 โรงเรียนบ้านหมอตา 3 9 5
205 276 โรงเรียนบ้านหว่านไฟ 4 7 4
206 278 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 6 17 8
207 277 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 5 24 10
208 280 โรงเรียนบ้านหัวดง 5 26 10
209 279 โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง 2 9 3
210 281 โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด 1 33 7
211 282 โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา 3 6 3
212 286 โรงเรียนบ้านหัวนา 13 28 18
213 284 โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) 16 25 22
214 285 โรงเรียนบ้านหัวนา(อาจสามารถ) 0 0 0
215 287 โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด 3 4 3
216 288 โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 1 1 1
217 289 โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 25 66 43
218 283 โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 5 10 6
219 291 โรงเรียนบ้านหินกอง 32 59 49
220 275 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 13 37 22
221 290 โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 16 25 23
222 301 โรงเรียนบ้านอีเม้ง 3 8 5
223 302 โรงเรียนบ้านฮ่องทราย 5 5 5
224 303 โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ 19 35 31
225 304 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 0 0 0
226 069 โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง 12 30 20
227 070 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 0 0 0
228 071 โรงเรียนบ้านเขวาหรดี 18 50 29
229 068 โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด 21 50 36
230 072 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 2 10 4
231 120 โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ 8 22 13
232 164 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 40 99 67
233 165 โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 7 13 12
234 166 โรงเรียนบ้านเป้า 9 35 17
235 198 โรงเรียนบ้านเมืองคลอง 8 11 10
236 199 โรงเรียนบ้านเมืองสรวง 21 38 27
237 197 โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย 0 0 0
238 207 โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 9 15 13
239 292 โรงเรียนบ้านเหนือ 3 9 6
240 293 โรงเรียนบ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 2 6 4
241 294 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว 2 5 4
242 295 โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว 7 13 12
243 296 โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี 5 9 8
244 297 โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู 1 1 1
245 298 โรงเรียนบ้านเหล่าฮก 8 15 9
246 299 โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 12 15 13
247 073 โรงเรียนบ้านแขม 2 2 2
248 082 โรงเรียนบ้านแคน (วันครู 2503) 23 44 25
249 092 โรงเรียนบ้านแจ้ง 18 54 25
250 121 โรงเรียนบ้านแดง 2 13 5
251 210 โรงเรียนบ้านแวง 0 0 0
252 209 โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม 4 15 8
253 232 โรงเรียนบ้านแสนสี 17 58 30
254 083 โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 0 0 0
255 084 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1 2 1
256 085 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 5 8 7
257 086 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 3 6 5
258 156 โรงเรียนบ้านโนน 2 2 2
259 145 โรงเรียนบ้านโนนจาน 0 0 0
260 144 โรงเรียนบ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 0 0 0
261 146 โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู 13 16 15
262 147 โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน 5 15 7
263 148 โรงเรียนบ้านโนนตาด 1 3 2
264 149 โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 4 9 7
265 150 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 5 8 7
266 151 โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา 0 0 0
267 152 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 0 0 0
268 153 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 16 32 21
269 154 โรงเรียนบ้านโนนสูง 0 0 0
270 155 โรงเรียนบ้านโนนแฮด 2 3 3
271 167 โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) 4 11 5
272 172 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 5 6 5
273 174 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 8 19 11
274 173 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 1 1 1
275 175 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 10 33 19
276 176 โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย 3 11 7
277 177 โรงเรียนบ้านโพนงาม 2 3 3
278 179 โรงเรียนบ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) 11 77 27
279 180 โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ 6 10 9
280 183 โรงเรียนบ้านโพนทอง 5 9 8
281 182 โรงเรียนบ้านโพนทอง(อำเภอโพนทราย) 0 0 0
282 184 โรงเรียนบ้านโพนทัน 19 68 37
283 186 โรงเรียนบ้านโพนพอุง 5 5 5
284 188 โรงเรียนบ้านโพนยานาง 0 0 0
285 189 โรงเรียนบ้านโพนสะอาด 6 8 8
286 190 โรงเรียนบ้านโพนสูง 4 8 6
287 191 โรงเรียนบ้านโพนหิน 8 33 18
288 178 โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง 0 0 0
289 181 โรงเรียนบ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 2 11 5
290 185 โรงเรียนบ้านโพนแท่น 21 63 37
291 187 โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม 1 1 1
292 300 โรงเรียนบ้านโหรา 2 2 2
293 041 โรงเรียนบ้านไทรทอง 0 0 0
294 306 โรงเรียนประสิทธาราม 0 0 0
295 307 โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ 5 8 5
296 308 โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 4 12 8
297 323 โรงเรียนยางคำวิทยา 11 30 20
298 324 โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 14 17 17
299 326 โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 36 74 53
300 327 โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน 1 1 1
301 325 โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ 11 40 25
302 328 โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา 16 41 22
303 331 โรงเรียนสามขาพิทยาคม 45 101 73
304 332 โรงเรียนสาวแหวิทยา 14 31 24
305 333 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 31 64 47
306 334 โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว 3 3 3
307 336 โรงเรียนหนองกุงวิทยา 2 9 2
308 337 โรงเรียนหนองขามวิทยา 10 16 12
309 338 โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 2 2 2
310 339 โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ 11 21 13
311 340 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 19 41 28
312 341 โรงเรียนหนองผือ โนนค้อ 3 7 4
313 342 โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง 6 23 10
314 344 โรงเรียนหนองยางวิทยาคม 9 37 20
315 343 โรงเรียนหนองย่างงัว 6 22 11
316 345 โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 10 23 16
317 346 โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา 10 18 11
318 348 โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา 8 12 11
319 347 โรงเรียนห้วยหินลาด 2 11 3
320 317 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 36 137 55
321 305 โรงเรียนเบญจคามวิทยา 0 0 0
322 313 โรงเรียนเมืองจำปาขัน 20 24 22
323 314 โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา 10 16 13
324 315 โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร 1 1 1
325 316 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 37 63 55
326 319 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 39 146 73
327 321 โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 28 55 41
328 322 โรงเรียนเมืองอารัมย์ 6 16 9
329 312 โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย 2 3 3
330 318 โรงเรียนเมืองโพนทราย 8 22 13
331 320 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 47 94 65
332 349 โรงเรียนเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 0 0 0
333 045 โรงเรียนโนนสะอาดหนองแต้ 1 3 2
334 044 โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร 13 21 17
335 309 โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม 7 10 9
336 335 โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ 9 21 13
337 034 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 9 37 17
338 035 โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 3 7 5
339 036 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 1 3 2
340 001 โรงเรียนกมลวิทยา 2 2 2
341 003 โรงเรียนการกุศลวัดกลาง 6 15 8
342 004 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 10 26 16
343 005 โรงเรียนการกุศลวัดหนองนกเอี้ยง 0 0 0
344 310 โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง 5 10 1
345 311 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 17 47 28
346 329 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย 0 0 0
347 330 โรงเรียนสาธิตศิลปะกมลวิชชาลัย 12 29 15
348 350 โรงเรียนอนุบาลชีวะรัตน์ 3 13 6
349 353 โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์ 11 18 13
350 351 โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง 8 13 9
351 014 โรงเรียนเจริญศึกษา 17 38 28
352 025 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ 21 51 25
รวม 2740 6465 4129
10594

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ระดับเขต ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ 0862382477, ศน.มิญช์มนัส สลางสิงห์ 0813201100
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]