หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   5 ต.ค. 2557   6 ต.ค. 2557   7 ต.ค. 2557   8 ต.ค. 2557   9 ต.ค. 2557   10 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 เวทีเล็ก 1 7 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
2 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 เวทีเล็ก 1 7 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
3 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 สพป.รอ.2 เวทีเล็ก 1 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
4 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 สพป.รอ.2 เวทีเล็ก 1 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
5 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 สพป.รอ.2 เวทีเล็ก 1 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
6 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 สพป.รอ.2 เวทีเล็ก 1 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
7 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 เวทีเล็ก 2 7 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
8 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 เวทีเล็ก 2 7 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2557 13.00 - 17.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2557 15.00 - 17.00
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2557 11.00 - 14.00
5 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารเอนกประสงค์ 7 ต.ค. 2557 14.00 - 17.00
6 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารเอนกประสงค์ 7 ต.ค. 2557 12.30 - 15.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 809 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารเอนกประสงค์ 7 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึกอำนวยการ ชั้น ชั้น ๓ ห้อง อาคารอำนวยการ 7 ต.ค. 2557 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐
2 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ อาคารอำนวยการ ชั้น ชั้น ๓ 7 ต.ค. 2557 ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐
3 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ อาคารอำนวยการ ชั้น ชั้น ๒ ห้อง ห้องคอม ๑ 7 ต.ค. 2557 ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐
4 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ อาคารอำนวยการ ชั้น ชั้ั้น ๔ ห้อง ห้องคอม ๔ 7 ต.ค. 2557 ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงจอดรถ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ช่อง1-8 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอกไม้ อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงจอดรถ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ช่อง 10-17 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอกไม้ โรงฝึกงาน ห้อง ช่องจอดที่ 9-12 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอกไม้ อาคารโรงฝึกงาน 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
6 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอกไม้ ใต้ถุนอาคารเรียน 7 ต.ค. 2557 09.00-11.00
7 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางเลิง อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางเลิง โรงจอดรถ 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางเลิง โรงอาหาร 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 ห้องประชุมกู่คันธนาม 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ระดับเขต ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ 0862382477, ศน.มิญช์มนัส สลางสิงห์ 0813201100
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]