หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 และ ป.3/2 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 และ ป.3/4 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ชั้น ใต้ถุน ห้อง ทิศตะวันออก 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30 โรงเรียนนำโต๊ะวางโครงงานมาเอง
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ชั้น ใต้ถุน ห้อง ทิศตะวันตก 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30 โรงเรียนนำโต๊ะวางโครงงานมาเอง
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ชั้น ใต้ถุน ห้อง ทิศตะวันออก 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00 โรงเรียนนำโต๊ะวางโครงงานมาเอง
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ชั้น ใต้ถุน ห้อง ทิศตะวันตก 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00 โรงเรียนนำโต๊ะวางโครงงานมาเอง
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ เวทีอาคาร 3 (ปฐมวัย) 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ เวทีอาคารเอนกประสงค์ 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น ใต้ถุน ห้อง ทิศตะวันออก 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น ใต้ถุน ห้อง ทิศตะวันตก 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ + สนามฟุตบอล 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30 รายงานตัวและสร้างเครื่องร่อนหอประชุมใหญ่
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ + สนามฟุตบอล 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30 รายงานตัวและสร้างเครื่องร่อนที่หอประชุมใหญ่ แข่งขันสนามฟุตบอล
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ โรงอาหาร + ถนนหน้าอาคาร 5 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30 รายงานตัวและสร้างเครื่องบินที่โรงอาหาร แข่งขันถนนหน้าอาคาร 5 หรือสนามฟุตบอล
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ โรงอาหาร + สนามฟุตบอล 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30 รายงานตัวและสร้างเครื่องบินที่โรงอาหาร แข่งขันสนามฟุตบอล


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ระดับเขต ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ 0862382477, ศน.มิญช์มนัส สลางสิงห์ 0813201100
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]