หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา สยามบาสเกตบอล ห้อง สนามบาสเกตบอล 5 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-12.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 5 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-17.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 5 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-12.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 5 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง ป.6/5 5 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-12.00
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 5 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ป.3/1 ป./2/2 5 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-16.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ป.5/2 ป.5/3 5 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-16.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 ป.3/3 5 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-12.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง ป. 5/4 ป. 5/5 5 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-12.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
-
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
-
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
-
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
-
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ระดับเขต ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ 0862382477, ศน.มิญช์มนัส สลางสิงห์ 0813201100
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]