เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

 

คำสั่งคณะกรรมการแข่งขัน (หนังสือแจ้ง)
กำหนดการประชุมกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม(รวม)
 การศึกษาปฐมวัย   
 ภาษาไทย   
 คณิตศาสตร์          
 วิทยาศาสตร์   
 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      

 สุขศึกษาและพลศึกษา  

 ศิลปะ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
 ภาษาต่างประเทศ  

 
 

คำสั่งเพิ่มเติม

     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     กิจกรรมเรียนร่วม
     กิจกรรมท้องถิ่น  
     กรรมการรายงานผลการแข่งขัน

 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
5 ต.ค. 2557
6 ต.ค. 2557
7 ต.ค. 2557
8 ต.ค. 2557
9 ต.ค. 2557
10 ต.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรได้  ที่นี่ 

 
 

ด่วน

โรงเรียนที่จะส่งนักเรียนแข่งขัน กิจกรรมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ   ให้ดำเนินการดังนี้

1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต
3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4  มกราคม 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด  ณ เมืองทองธานี (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

ดังนี้โรงเรียนที่จะส่งกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขัน (โรงเรียนละ 1 ทีม/รายการ)  แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบให้ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ (ด้านล่างเว็บนี้) โดยส่งข้อมูลชื่อโรงเรียน กิจกรรม  ชื่อนักเรียน  และครูผู้ฝึกสอน   
ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เท่านั้น

(หรือ  ส่งข้อมูลที่ facebook : www.facebook.com/kroomin   ในช่องข้อความ)

 
 

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2

[คลิกที่นี่เพื่อแสดงความคิดเห็น]

 
 


โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันระดับภาค  โปรดตรวจสอบข้อมูล ชื่อ-สกุล นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน  ก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 2557

เพราะเจ้าหน้าที่ระดับภาคจะโอนข้อมูลเข้าระดับภาค  ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557

 
 

 โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรของ  ครู  นักเรียน  และกรรมการตัดสิน
ได้ในวันที่ 15  ตุลาคม 2557 จนถึง 31 ธันวาคม 2557  (
หากข้อมูลชื่อ - สกุล ไม่ถูกต้อง  โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบหรือ
แจ้งที่ facebook :
นิเทศ ร้อยเอ็ด 2)

 
 

ด่วนที่สุด การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
1. กรณี เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน  ให้ดำเนินการตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา  2557  (รายละเอียด) สรุปดังนี้

  ให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 
    1.1 กรอกข้อมูลในเอกสารเปลี่ยนตัว DOC.5 [เอกสารเปลี่ยนตัว]

    1.2 จัดทำหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้แข่งขัน [ตัวอย่างหนังสือ] ผู้บริหารโรงเรียนรับรอง
    1.3 นำข้อ 1.1 และ 1.2  ส่งให้คณะกรรมการแข่งขันในวันแข่งขัน

2. กรณี เพิ่มทีมที่เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายเนื่องจากไม่มีชื่อในระบบ หรือชื่อนักเรียนในระบบไม่ใช่นักเรียนในโรงเรียน/เป็นนักเรียนคนละระดับชัั้น(จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมด)  ดำเนินการดังนี้
    2.1 ให้ศูนย์เครือข่ายรับรองข้อมูล [ตัวอย่างหนังสือรับรองข้อมูล]
    2.2 กรอกข้อมูลในเอกสารเปลี่ยนตัว DOC.5 
แล้วส่งให้คณะกรรมการแข่งขันในวันแข่งขัน
    2.3 นำข้อ 2.1 และ 2.2  ส่งให้คณะกรรมการแข่งขันในวันแข่งขัน

 

 
 

หัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระทัศนศิลป์
1.การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี และจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์
  หัวข้อ "บุญข้าวจี่"
2.การแข่งขันกิจกรรมอื่นๆ
  หัวข้อ "สิ่งประดิษฐ์ภูมิปัญญาไทย พัฒนาก้าวไกลให้ใช้กันทั่วโลก"

 
 

หัวข้อ การแข่งขันท่องอาขยาน 
ระดับ  ป.1-ป.3  
     บทหลัก  วิชาหนาเจ้า, รักษาป่า, กาดำ
     บทเลือก   ความดีความชั่ว, รักเมืองไทย, สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน
รดับ  ป.4-ป.6
     บทหลัก  พระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมืองการะเวก,  วิชาเหมือนสินค้า,  ขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงาม
     บทเลือก  ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา,  ผู้ชนะ,  เป็นมนุษย์หรือเป็นคน

ระดับ ม.1-ม.3 
     บทหลัก  สุภาษิตนฤทุมนาการ,  บทเสภาสามัคคีเสวก,  อิศรญาณสุภาษิต
     บทเลือก  บุพการี,  อย่าเห็นกงจักร์เป็นดอกบัว, วัฒนธรรม

 
 

โรงเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน  ครูผู้ฝึกสอน  และกรรมการแข่งขัน  ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

 
 

กำหนดการแข่งขันภาพรวม (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขอให้ผู้เข้าแข่งขันตรวจสอบรายละเอียดจากตารางการแข่งขันก่อนวันแข่งขันอีกครั้ง)

 
 
 

เชิญประธานศูนย์เครือข่ายประชุม เตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรม และพิธีเปิด
วันที่ 1 ตุลาคม 2557  เวลา  09.30 น.  ห้องประชุมกู่คันธนาม
(หนังสือแจ้ง)

 

 
 

แจ้งศูนย์เครือข่าย  และโรงเรียนใน สพป.รอ.2 ทุกโรงเรียน

1. ให้โรงเรียนกรอกรรายการกิจกรรมแข่งขันที่เป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่าย
และ
2. ศูนย์เครือข่ายเข้าระบบโรงเรียนเพื่อสมัครกรรมการตัดสินในแต่ละกิจกรรม
ให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่ 27 กันยายน 2557
เนื่องจาก ระบบจะปิดการกรอกรายการดังกล่าว ในวันที่ 27 กันยายน 2557  เวลา 24.00 น.

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 352
จำนวนทีม 2,740
จำนวนนักเรียน 6,465
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,129
จำนวนกรรมการ 1,575
ครู+นักเรียน 10,594
ครู+นักเรียน+กรรมการ 12,169
ประกาศผลแล้ว 235/260 (90.38%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 30
เมื่อวาน 47
สัปดาห์นี้ 158
สัปดาห์ที่แล้ว 336
เดือนนี้ 762
เดือนที่แล้ว 1,223
ปีนี้ 13,264
ทั้งหมด 290,605