เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ประกาศ สพฐ.
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
14 ต.ค. 2557
15 ต.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เชิญโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ฯ

เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการเดินทางไปคัดเลือกและแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสกลนคร  ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมสาเกตนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

 
 

แจ้งโรงเรียนที่ชนะเลิศเป็นตัวแทนเขต 1 ทุกโรงเรียน กรุณาตรวจสอบ

ความถูกต้อง ดังนี้

1. ชื่อโรงเรียน

2. ชื่อ-สกุล นักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน

หากผิดพลาดให้แจ้งที่ ศน.ธัญญาพร/อรจิต/ไพโรจน์ เพื่อแก้ไขก่อนโอนข้อมูลไปสกลนคร

 
 

โรงเรียนที่แข่งขันเสร็จแล้วสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับโรงเรียนที่มีชื่อ นักเรียน ครูผู้สอนไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งก่อนพิมพ์เกียรติบัตร
 

 
 

เรียน คณะกรรมการฯ ทุกกิจกรรม

       เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียนและครูผู้สอนหลายกิจกรรม จึงขอให้ท่านได้ตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัว ให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียนด้วย

คณะกรรมการกลาง

 
 

กรรมการตัดสินการแข่งขันที่เป็นปัจจุบันดูได้ที่นี่   http://www.esan64.sillapa.net/sp-ret1/?name=referee&file=view_all

คำสั่งคณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน/คัดเลือก กรรมการกลางศิลป์64.pdf

 
 

เรียนคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ฯ เขต 1 ทุกกิจกรรม

สนามโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด  ให้ไปรายงานตัวและรับเอกสารที่ห้องอำนวยการแข่งขัน ระหว่างเวลา 07.30 - 08.45 น.

สนามโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด   ให้ไปรายงานตัวและรับเอกสารที่ห้องพิกุลทอง  ระหว่างเวลา 07.30 - 08.45 น.

 
 

แจ้งการแข่งขันทักษะภาษาจีน ชั้น ป.4-6  ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเอกสารตามเกณฑ์ คือ

1.หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน ตามข้อ 1.7

2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้เข้าแข่งขัน

หัวข้อการพูด "เพื่อนรักของฉัน (我的好朋友)"

 
 

หัวข้อการแข่งขันการท่องอาขยาน

ระดับชั้น ป.1-3

บทหลัก  วิชาหนาเจ้า , รักษาป่า , กาดำ

บทเลือก  ความดีความชั่ว , รักเมืองไทย , สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน

ระดับชั้น ป.4-6

บทหลัก  พระอภัยมณีตอนสุดสาครเข้าเมืองการะเวก , วิชาเหมือนสินค้า , ขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงาม

บทเลือก  ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา , ผู้ชนะเป็นมนุษย์หรือคน

ระดับชั้น ม.1-3

บทหลัก  สุภาษิตนฤทุมมาการ , บทเสภาสามัคคีเสวก , อิศรญาณสุภาษิต

บทเลือก  บุพการี , อย่าเห็นกรงจักรเป็นดอกบัว , วัฒนธรรม

 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

หนังสือสั่งการ.pdf

คำสั่ง(นักเรียนปฐมวัยและประถม).pdf

คำสั่ง(มัธยมฯขยายโอกาส).pdf

คำสั่ง(นักเรียนเรียนร่วม).pdf

 
 

ขณะนี้ ได้ปรับการใส่รูปในบัตรประจำตัวนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอนให้มีความเหมาะสมกับขนาดแล้ว

ทุกโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ

 
 

ระบบปิดทำการลงทะเบียนแล้ว

 
 

ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเข้าประชุม

   วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 - เวลา 09.00 น.-เวลา 12.00 น. ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

 - เวลา 13.00 น.- เวลา 15.30 น. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) และนักเรียนเรียนร่วม

   ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด

ให้คณะกรรมการแต่ละกิจกรรม ศึกษาเกณฑ์ให้เข้าใจ และให้นำเกณฑ์ดังกล่าวไปในวันประชุมด้วย

 
 

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557"

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน เข้าร่วมในพิธีขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64         ปีการศึกษา 2557" ในวันที่ 14 ตุลาคม  2557  เวลา  08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยพร้อมเพรียงกัน ตามกำหนดการ ดังนี้

       เวลา  08.00 น.  แขกผู้ทีเกียรติ/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน ตลอดจนผู้สนใจ พร้อมกัน ณ บริเวณงาน

       เวลา  08.30 น.  ประธานในพิธี(ดร.อธิปปรัชญ์  ภัควัฒน์ภักดี) เดินทางถึงบริเวณงาน  (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)  

                              - ประธานจัดงานกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

                              - ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท และเปิดงาน (ลั่นฆ้อง 3 ครั้ง)

                              - การแสดงของนักเรียน

                              - ประธานในพิธีเยี่ยมห้องแข่งขัน และเดินทางกลับ

 
 

คำชี้แจง การแข่งขันสวดมนต์แปล

1.การเลือกประเภทการสวดมนต์แปล บาลี-ไทย หรือ บาลี-อังกฤษ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยแต่ละศูนย์เลือกส่งเพียงประเภทเดียว

2.เขตพื้นที่จะดำเนินการแข่งขันตามประเภทที่แต่ละศูนย์เลือกส่ง

3.กรรมการจะตัดสินภายใต้เกณฑ์การให้คะแนนของการสวดมนต์แปลแต่ละประเภท เป็นการแข่งกับเกณฑ์ที่กำหนด

4. ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองสูงสุดเพีงประเภทเดียว (บาลี-ไทย หรือ บาลี-อังกฤษ)จะเป็นตัวแทนของเขตเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

 
 

เปิดการ download บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู/กรรมการ ระหว่างวันที่ 9 - 15 ตุลาคม 2557

แนวทางการแทรกรูปภาพลงในบัตร

1. เตรียมรูปภาพ เดี่ยว ขนาดไม่ควรเกิน 1000 pixel

2. login รหัสโรงเรียน เลือกเมนู เพิ่มรูปในบัตรประจำตัว เลือกกิจกรรมที่แข่งขัน คลิกที่ เปลี่ยนรูปภาพ คลิกที่ เลือกไฟล์ เลือรูปภาพที่เตรียมไว้ คลิกปุ่ม upload ลากเมาส์ ครอบรูปภาพบริเวณที่ต้องการ คลิกปุ่ม บันทึกเป็นภาพประจำตัว เสร็จสิ้นการแทรกรูป

3. เลือกเมนู พิมพ์บัตรประจำตัว สั่งพิมพ์ลงในการดาษ A4 ตัดพับครึ่ง ห้อยคอไป แสดงในวันแข่งขัน

 

 
 

การคัดเลือกตัวแทนระดับอำเภอ/หน่วยคัดเลือก  การคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขัน"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับอำเภอ/หน่วยคัดเลือก(เอกชน/เทศบาล)  ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8   ตุลาคม 2557 และส่งผลการคัดเลือกเฉพาะผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมทาง online ตั้งแต่วันที่ 24   กันยายน-  8 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ ระบบจะปิดรับผลการคัดเลือกในวันที่ 8 ตุลาคม 2557   เวลา 24.00 น. ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถส่งผลได้

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 203
จำนวนทีม 1,205
จำนวนนักเรียน 2,884
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,859
จำนวนกรรมการ 661
ครู+นักเรียน 4,743
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,404
ประกาศผลแล้ว 218/268 (81.34%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 9
เมื่อวาน 26
สัปดาห์นี้ 180
สัปดาห์ที่แล้ว 316
เดือนนี้ 463
เดือนที่แล้ว 658
ปีนี้ 6,488
ทั้งหมด 191,546