แจ้งจะเปิดระบบให้แก้ไขข้อมูล

เรียน   ผู้บริหารโรงเรียน  สพป.นพ 2  คณะครูที่เคารพทุกท่าน
       ด้วย สพป.นพ 2 ได้เลื่อนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ไปเป็นวันที่  3 – 5 พ.ย.  2557  นั้น  ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียน โปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยและถูกต้องสมบูรณ์  ผู้ดูแลจะเปิดระบบให้แก้ไขข้อมูล  ในช่วงระยะเวลาดังนี้

  • แก้ไขข้อมูลชื่อนักเรียนและผู้ฝึกสอน   ระหว่างวันที่ 1 – 10 ตุลาคม  2557
  • พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน  ผู้ฝึกสอน และกรรมการ  ระหว่างวันที่ 1 – 15 ตุลาคม  2557


ผู้ดูแลระบบ

 

วันอาทิตย์ ที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 11:20 น.