สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลบ้านแพง 53 2 0 1 55
2 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 47 7 0 4 54
3 ราษฎร์สามัคคี 43 4 4 0 51
4 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 40 10 8 1 58
5 บ้านโพนเพ็ก 40 6 1 1 47
6 บ้านขว้างคลีชูชาติ 36 7 1 3 44
7 ชุมชนนางัว 33 16 5 4 54
8 บ้านดอนกลาง 31 7 1 2 39
9 บ้านโพนจาน 28 5 2 0 35
10 บ้านเสาเล้า 26 5 0 0 31
11 บ้านโพนก่อ 24 15 6 3 45
12 บ้านนาโพธิ์ 21 5 1 0 27
13 บ้านขามเปี้ย 21 5 0 1 26
14 บ้านค้อ 20 4 2 0 26
15 บ้านห้วยพระ 18 7 3 0 28
16 บ้านหนองเทา 18 6 3 3 27
17 บ้านนาหว้า 18 6 0 1 24
18 บ้านภูกระแต 17 8 8 3 33
19 บ้านคำแม่นาง 17 7 0 0 24
20 บ้านนาน้อย 17 5 1 2 23
21 ชุมชนเอื้องก่อนาดี 17 3 3 0 23
22 บ้านห้วยไหสมบูรณ์ 16 9 1 2 26
23 บ้านโคกสะอาด 16 8 2 0 26
24 ชุมชนประสานมิตร 16 2 2 1 20
25 อุเทนวิทยาคาร 15 4 0 1 19
26 ชุมชนไผ่ล้อม 14 8 2 0 24
27 บ้านป่าหว้าน 14 5 3 0 22
28 บ้านเหล่าพัฒนา 14 2 2 2 18
29 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 14 2 0 1 16
30 บ้านนาทม 13 10 2 2 25
31 บ้านหมูม้น 13 6 1 0 20
32 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 13 2 1 0 16
33 บ้านหาดแพง 13 2 0 0 15
34 บ้านขามเตี้ยใหญ่ 13 1 3 0 17
35 บ้านข่า 13 1 0 1 14
36 บ้านนาดีวิทยา 12 2 1 1 15
37 บ้านเวินพระบาท 12 1 1 0 14
38 บ้านคำนกกก 11 4 3 1 18
39 บ้านแก้วปัดโป่ง 11 3 4 0 18
40 อนุบาลโสธิญา 11 1 0 1 12
41 เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 10 6 1 4 17
42 บ้านนาเข 10 5 1 1 16
43 บ้านหนองซน 10 4 2 1 16
44 บ้านดงน้อย 10 3 3 2 16
45 ชุมชนบ้านสามผง 10 2 0 0 12
46 บ้านโพนบก 10 1 1 2 12
47 บ้านแพงสะพัง 10 1 1 0 12
48 บ้านดอนแดง อ.นาหว้า 10 1 0 1 11
49 ชุมชนบ้านไชยบุรี 9 4 0 1 13
50 บ้านนาขมิ้น 9 3 3 0 15
51 บ้านรามราช 9 3 1 1 13
52 บ้านชัยมงคล 9 3 0 0 12
53 บ้านท่าอุเทน 9 1 1 1 11
54 บ้านหนองผือ 9 0 0 1 9
55 บ้านตาล 9 0 0 0 9
56 บ้านนาคอย 8 9 3 0 20
57 บ้านพันห่าวดอนดู่ 8 5 0 0 13
58 บ้านดอนศาลา 8 4 2 0 14
59 บ้านโพน 8 3 1 1 12
60 บ้านเซียงเซา 8 3 0 0 11
61 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ 8 1 2 0 11
62 บ้านนาผักหมนาหมากแงว 8 1 0 0 9
63 บ้านนาจาน 8 0 0 1 8
64 บ้านพนอม 7 6 2 0 15
65 บ้านอูนนา 7 5 1 0 13
66 บ้านหนองแวง 7 5 0 0 12
67 บ้านอีอูด 7 4 1 0 12
68 บ้านนาคำ 7 3 0 1 10
69 บ้านเสียววิทยา 7 1 2 0 10
70 บ้านหัวหาด 7 1 0 0 8
71 บ้านดอนแดง 7 0 1 0 8
72 บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 7 0 0 0 7
73 บ้านหาดกวน 6 7 1 1 14
74 บ้านพะทาย 6 5 1 1 12
75 บ้านดอนติ้ว 6 4 1 0 11
76 บ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 6 3 1 1 10
77 บ้านเหล่าศรีโหนโห่ 6 2 1 0 9
78 บ้านดอนเตย 6 2 0 1 8
79 บ้านดอนปอหนองโอง 6 2 0 1 8
80 บ้านหนองท่ม 6 2 0 0 8
81 บ้านนาหนองหวาย 6 1 0 1 7
82 บ้านอ้วน 6 1 0 0 7
83 บ้านงิ้วสร้างแก้ว 6 1 0 0 7
84 บ้านดอนสมอ 6 0 1 1 7
85 โพธิ์ไทรทองวิทยา 6 0 1 0 7
86 บ้านปฏิรูป 6 0 0 0 6
87 บ้านน้อยนาเหนือ 5 6 0 0 11
88 บ้านสามัคคี 5 3 0 0 8
89 บ้านต้าย 5 3 0 0 8
90 บ้านเหล่าหนาด 5 2 0 2 7
91 บ้านตาลปากน้ำ 5 2 0 1 7
92 บ้านโพนสวรรค์ 5 1 1 0 7
93 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า 5 1 0 1 6
94 บ้านบงคำ 5 1 0 0 6
95 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 5 0 0 0 5
96 บ้านดอนแดงดอนดู่ 5 0 0 0 5
97 ชุมชนนาพระชัย 4 6 0 1 10
98 บ้านคำเตย 4 5 0 0 9
99 บ้านนาโดโพธิ์ศรี 4 4 1 0 9
100 บ้านนากะทืมโนนสะอาด 4 3 0 0 7
101 บ้านโพนทอง 4 2 0 1 6
102 บ้านดอนยางทุ่งน้อย 4 2 0 0 6
103 บ้านดอนดู่ 4 2 0 0 6
104 บ้านดง 4 2 0 0 6
105 บ้านอูนยางคำ 4 1 1 0 6
106 บ้านดงวิทยาคาร 4 1 0 1 5
107 บ้านโพนตูมหนองแสง 4 1 0 1 5
108 บ้านเเหล่า 4 1 0 1 5
109 บ้านโคกสว่าง 4 1 0 1 5
110 บ้านหนองดุด 4 1 0 0 5
111 บ้านคำไฮ 4 1 0 0 5
112 บ้านบุ่ง 4 1 0 0 5
113 บ้านโคกพะธาย 4 0 1 0 5
114 บ้านเสียวสงคราม 4 0 0 0 4
115 บ้านท่าพันโฮง 4 0 0 0 4
116 บ้านนาหัวบ่อ 3 4 1 0 8
117 บ้านนาเต่า 3 3 0 0 6
118 บ้านขามเตี้ยน้อย 3 3 0 0 6
119 บ้านท่าแต้ปุ่งแก 3 2 1 1 6
120 บ้านนาข่าคำพอก 3 2 0 1 5
121 บ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 3 2 0 0 5
122 บ้านยางงอย 3 1 1 0 5
123 บ้านน้อยทวย 3 1 0 0 4
124 บ้านนาใน 3 1 0 0 4
125 เพียงหลวง 10 3 1 0 0 4
126 บ้านดอนพะธาย 3 1 0 0 4
127 บ้านโพนแดง 3 0 2 0 5
128 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 3 0 1 0 4
129 บ้านโพนงาม 3 0 0 0 3
130 บ้านนาเพียง 3 0 0 0 3
131 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 3 0 0 0 3
132 บ้านปากทวย 3 0 0 0 3
133 บ้านหนองนางเลิง 3 0 0 0 3
134 บ้านไชยศรี 3 0 0 0 3
135 บ้านม่วงนาสีดา 3 0 0 0 3
136 บ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 2 5 2 1 9
137 บ้านวังโพธิ์ 2 3 1 1 6
138 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 2 2 1 0 5
139 บ้านนานอ 2 2 1 0 5
140 บ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) 2 2 0 0 4
141 ไตรราษฎร์วิทยาคาร 2 2 0 0 4
142 บ้านโนนกุง 2 1 0 0 3
143 ท่าลาดราษฎร์สามัคคี 2 1 0 0 3
144 บ้านโพนขาว 2 1 0 0 3
145 บ้านท่าเรือ 2 1 0 0 3
146 ตชด.บ้านนาสามัคคี 2 0 1 0 3
147 บ้านดงขวาง 2 0 0 0 2
148 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 2 0 0 0 2
149 บ้านม่วงชี 2 0 0 0 2
150 บ้านท่าจำปา 1 2 0 0 3
151 บ้านนาเดื่อ 1 1 1 0 3
152 บ้านปากห้วยม่วง 1 1 0 1 2
153 บ้านหนองบัว 1 1 0 0 2
154 บ้านโคกศรี 1 1 0 0 2
155 บ้านโคกสายทอง 1 1 0 0 2
156 บ้านนากระแต้ 1 0 1 0 2
157 บ้านอ้อวังหมากเห็บ 1 0 1 0 2
158 บ้านนาพระโนนห้วยแคน 1 0 0 0 1
159 บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 1 0 0 0 1
160 บ้านดงหนองบัว 1 0 0 0 1
161 ตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1 0 0 0 1
162 บ้านจอมศรี 1 0 0 0 1
163 ตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล 1 0 0 0 1
164 บ้านศรีเวินชัย 1 0 0 0 1
165 ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 1 0 0 0 1
166 บ้านดอนมะจ่าง 1 0 0 0 1
167 บ้านนาข่าท่า 1 0 0 0 1
168 บ้านนาชุมใหม่นิรมิต 1 0 0 0 1
169 บ้านนาดอกไม้ 1 0 0 0 1
170 บ้านนาผักปอด 1 0 0 0 1
171 ประชาสนธิ์นุสรณ์ 1 0 0 0 1
172 บ้านกุดน้ำใส 0 3 0 0 3
173 บ้านโคกยาว 0 2 3 0 5
174 บ้านดอนสะฝาง 0 2 1 0 3
175 บ้านเหล่าส้มป่อย 0 2 0 1 2
176 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 0 2 0 0 2
177 อุ่มไผ่ 0 1 1 1 2
178 บ้านนางัว 0 1 0 0 1
179 บ้านธาตุ 0 1 0 0 1
180 บ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 0 1 0 0 1
181 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 1 0 0 1
182 บ้านนาหนองบก 0 0 1 1 1
183 ตชด.บ้านหาดทรายเพ 0 0 0 0 0
184 บ้านนาดีหัวภู 0 0 0 0 0
รวม 1,429 448 138 85 2,015