หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 22 - 25 เดือน .กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม กล้วยไม้(ตึกMEPชั้น1)ป.1/7 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม กล้วยไม้(ตึกMEPชั้น1)ป.2/7 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม กล้วยไม้(ตึกMEPชั้น1)ป.3/7 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม กล้วยไม้(ตึกMEPชั้น3)ป.4/6 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม กล้วยไม้(ตึกMEPชั้น3)ป.5/5 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารห้องสมุดMEPป.6/6 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม กล้วยไม้(ตึกMEPชั้น3)ป.4/6 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติป.4/3 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติป.3/5 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติป.4/1 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติป.3/1 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม กล้วยไม้(ตึกMEPชั้น3)ป.5/5 24 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม กล้วยไม้(ตึกMEPชั้น3)ป.5/5 24 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารห้องสมุดMEPป.6/6 24 ก.ย. 2557 13.00-17.00
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารห้องสมุดMEPป.6/6 24 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นพ. 1 (0828488922)Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]