หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สนามกีฬาจังหวัด  
2 เวทีกลางห้องประชุมหนองบึก 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม  
3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  
4 โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ  
5 โรงเรียนบ้านหนองญาติ  
6 โรงเรียนสันตยานันท์  
7 โรงเรียนสุนทรวิจิตร  
8 โรงเรียนอนุบาลนครพนม  
9 โรงเรียนเมืองนครพนม  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นพ. 1 (0828488922)Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]