สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 7
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนโนนแดง 41 4 2 0 47
2 พิมายสามัคคี ๑ 34 1 0 4 35
3 ชุมชนประทาย 24 7 3 4 34
4 เมืองจากวิทยา 23 5 3 0 31
5 อนุบาลชุมพวงวิทยา 21 8 3 1 32
6 บ้านหนองหว้าตาดำ 19 8 4 0 31
7 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 19 0 1 0 20
8 วัดโพธิ์ศรีบรรจง 18 6 5 2 29
9 บ้านโนนรัง 18 5 0 1 23
10 บ้านโนนยอ 18 2 2 0 22
11 บ้านดอนตัดเรือ 17 2 1 0 20
12 บ้านขุยวิทยา 17 1 0 0 18
13 บ้านดอนเขว้า 16 4 2 0 22
14 ท่าลาด 16 4 1 0 21
15 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 16 4 0 1 20
16 พิกุลทอง 16 2 1 1 19
17 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 16 2 0 1 18
18 บ้านอ้อประชาสามัคคี 16 2 0 0 18
19 วัดบ้านโคกหนองแวง 16 2 0 0 18
20 บ้านกระเบื้องใหญ่ 15 6 2 0 23
21 บ้านครบุรีศึกษา 14 5 1 0 20
22 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 14 2 1 1 17
23 กุลโน 13 4 0 2 17
24 วัดบ้านทุ่งสว่าง 13 3 3 3 19
25 ไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 12 3 2 0 17
26 เมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 12 3 0 2 15
27 เพชรหนองขาม 12 2 5 6 19
28 บ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 11 6 0 2 17
29 วัดเจริญราษฎร์บำรุง 11 4 0 0 15
30 บ้านสำพะเนียง 11 2 3 1 16
31 ห้วยบงวิทยา 11 2 0 1 13
32 บ้านพุทรา 10 4 2 0 16
33 บ้านไพล 10 3 2 2 15
34 วังหินประชาสรรค์ 10 3 0 0 13
35 บ้านโนนสูง 10 2 2 4 14
36 บ้านสาหร่ายวิทยา 10 0 4 1 14
37 บ้านละโว้ 9 7 1 0 17
38 บ้านหนองจาน 9 4 0 0 13
39 บ้านโคกหินช้าง 9 2 1 0 12
40 วัดโชติการาม 9 2 1 0 12
41 บ้านใหม่ปฏิรูป 9 1 2 1 12
42 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 9 1 1 2 11
43 คูเตยราษฏร์สามัคคี 9 1 1 0 11
44 บ้านเตยประชาบำรุง 9 1 0 0 10
45 บ้านลุงตามัน 9 1 0 0 10
46 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 8 5 3 2 16
47 วัดสองพี่่น้อง 8 4 1 0 13
48 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง 8 4 1 0 13
49 บ้านหญ้าคา 8 4 0 1 12
50 บ้านหนองยาง 8 1 4 0 13
51 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 8 1 1 3 10
52 ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 8 1 0 0 9
53 บ้านสะแกงาม 8 1 0 0 9
54 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 8 0 4 1 12
55 ช่องแมวพิทยา 8 0 1 1 9
56 บ้านดงประชานุกูล 8 0 1 0 9
57 ราษฎร์สโมสร 7 4 2 0 13
58 บ้านหันห้วยทราย 7 2 1 0 10
59 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 7 1 0 0 8
60 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 7 0 0 2 7
61 บ้านหนองขาม 7 0 0 0 7
62 บ้านละหานสามัคคี 6 5 3 0 14
63 บ้านมะกอก 6 3 0 2 9
64 บ้านยางวิทยา 6 3 0 1 9
65 วัดบ้านตำแย 6 2 3 1 11
66 จารย์ตำรา 6 2 2 1 10
67 อรพิมวิทยา 6 2 2 0 10
68 บ้านหนองคึม 6 2 1 1 9
69 บ้านหนองมะเขือ 6 1 1 1 8
70 บ้านพะงาดวิทยา 6 1 0 1 7
71 บ้านหนองจานใต้ 6 0 0 2 6
72 บ้านหนองบัวนาค 5 5 2 1 12
73 วัดปลักแรต 5 4 1 0 10
74 บ้านตลาดไทร 5 2 3 0 10
75 สี่แยกศรีอรัญวิทยา 5 2 2 1 9
76 สองห้องแวงน้อยวิทยา 5 2 0 0 7
77 บ้านหนองบัว 5 1 1 2 7
78 หนองบัวรี(ราษฎณ์อุทิศ) 5 1 0 2 6
79 บ้านลำทะเมนชัย 5 1 0 1 6
80 บ้านดงหลบ 5 1 0 0 6
81 บ้านป่าตะแบง 5 1 0 0 6
82 หนองอ้อวิทยาคม 5 1 0 0 6
83 บ้านหนองตะคลอง 5 1 0 0 6
84 บ้านโนนตำหนัก 5 1 0 0 6
85 บ้านนางโทพัฒนา 5 0 0 0 5
86 บ้านหนองโสน 5 0 0 0 5
87 วัดวังน้ำ 5 0 0 0 5
88 รวมมิตรพัฒนา 4 3 1 0 8
89 คมเพชรวิทยาคาร 4 2 0 2 6
90 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 4 2 0 0 6
91 บ้านหนองปรือแก้ว 4 2 0 0 6
92 บ้านสัมฤทธิ์ 4 1 0 1 5
93 บ้านชีวาน 4 1 0 0 5
94 นิคมสร้างตนเองพิมาย 5 4 0 0 0 4
95 หนองแวง 4 0 0 0 4
96 บ้านช่องแมว 4 0 0 0 4
97 บ้านสว่างนาดี 3 3 1 0 7
98 ดอนมัน 3 3 0 1 6
99 บ้านดอนยาว 3 3 0 0 6
100 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 3 2 4 2 9
101 ภูมิสิทธิ์วิทยา 3 2 3 3 8
102 บ้านใหม่ฉมวก 3 2 1 0 6
103 บ้านกระทุ่มราย 3 1 2 1 6
104 บ้านหนองโปร่ง 3 1 1 1 5
105 บ้านเขว้าวิทยา 3 1 1 1 5
106 บ้านหนองพลวง 3 1 1 0 5
107 อนุบาลอนันตะ 3 1 0 4 4
108 บ้านหนองบง 3 1 0 0 4
109 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร 3 1 0 0 4
110 วัดบ้านโคกพระ 3 1 0 0 4
111 เมืองโดนสำโรง 3 0 3 3 6
112 วัดบ้านตะเภาหนุน 3 0 1 0 4
113 บ้านหนองโดนรกฟ้า 3 0 1 0 4
114 บ้านเตยกระโตน 3 0 0 2 3
115 ชุมชนบ้านหนองจิก 3 0 0 1 3
116 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 3 0 0 1 3
117 โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 3 0 0 0 3
118 ชุมชนบ้านวังหิน 3 0 0 0 3
119 บ้านโกรกสำโรง 3 0 0 0 3
120 บ้านละเลิงหิน 3 0 0 0 3
121 บ้านหนองหลักสามัคคี 3 0 0 0 3
122 วัดบ้านขี้เหล็ก 3 0 0 0 3
123 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร 2 3 1 1 6
124 บ้านหนองตาด 2 3 0 0 5
125 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 2 2 0 1 4
126 หนองกรดวิทยา 2 2 0 0 4
127 บ้านหนองนกคู่ 2 1 2 1 5
128 บ้านโนนพุทรา 2 1 2 0 5
129 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 2 1 1 1 4
130 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 2 1 1 1 4
131 บ้านดอนสามัคคี 2 1 1 0 4
132 บ้านวังม่วง 2 1 1 0 4
133 สระประดู่ 2 1 0 4 3
134 บ้านประสุข 2 1 0 1 3
135 หินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 2 1 0 0 3
136 อัมพวันวิทยา 2 1 0 0 3
137 บ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 2 1 0 0 3
138 บ้านถนน 2 1 0 0 3
139 บ้านโนนเพชรพิทยาคม 2 1 0 0 3
140 วัดบ้านทุ่งรี 2 1 0 0 3
141 หนองไผ่พิทยาคม 2 0 1 1 3
142 โนนขุยสามัคคี 2 0 1 0 3
143 บ้านโนนโชงโลง 2 0 1 0 3
144 บ้านหนองแวง 2 0 0 2 2
145 บ้านโนนไม้งาม 2 0 0 1 2
146 บ้านท่าหลวง 2 0 0 1 2
147 บ้านหนองม่วง 2 0 0 0 2
148 บ้านคล้า 2 0 0 0 2
149 บ้านดอนหวาย 2 0 0 0 2
150 บ้านหนองแวงสามัคคี 2 0 0 0 2
151 บ้านโคกเพชร 2 0 0 0 2
152 วัดบ้านหนองสะแบง 2 0 0 0 2
153 ท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 2 0 0 0 2
154 บ้านสี่เหลี่ยม 2 0 0 0 2
155 บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 2 0 0 0 2
156 บ้านใหม่พัฒนา 2 0 0 0 2
157 วัดบ้านนางิ้ว 2 0 0 0 2
158 สัมพันธมิตรวิทยา 2 0 0 0 2
159 บ้านกล้วย 1 3 1 2 5
160 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 1 2 1 2 4
161 หนองบัวลอย 1 2 1 0 4
162 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 1 2 0 0 3
163 จตุคามพิทยาคม 1 1 0 2 2
164 ท่าเรือวิทยา 1 1 0 1 2
165 อนุบาลประภารัตน์ 1 1 0 0 2
166 บ้านหนองพลวงน้อย 1 1 0 0 2
167 บ้านดอนลำดวน 1 1 0 0 2
168 บ้านตะคร้อ 1 1 0 0 2
169 วัดบ้านหนองคู 1 1 0 0 2
170 บ้านหนองบัวคำ 1 0 1 1 2
171 มะค่าสามัคคี 1 0 1 0 2
172 โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 1 0 1 0 2
173 บ้านดอนแซะ 1 0 0 1 1
174 บ้านฝาผนัง 1 0 0 1 1
175 วัดบ้านหนองขาม 1 0 0 1 1
176 บ้านจาบ 1 0 0 0 1
177 แกสำโรงวิทยา 1 0 0 0 1
178 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 1 0 0 0 1
179 บ้านลุงประดู่ 1 0 0 0 1
180 บ้านฉกาจช่องโค 1 0 0 0 1
181 โนนเพ็ดวิทยา 1 0 0 0 1
182 บ้านเมืองไผ่ 1 0 0 0 1
183 วัดจันทนาราม 1 0 0 0 1
184 วัดบ้านหนองกก 1 0 0 0 1
185 วัดบ้านหนองเดิ่น 1 0 0 0 1
186 วัดบ้านโคกสีโนนรัง 1 0 0 0 1
187 หนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 1 0 0 0 1
188 หนองม่วงหนองแวง 0 2 0 0 2
189 บ้านนาดี 0 2 0 0 2
190 บ้านประทาย 0 1 1 0 2
191 บ้านหนองหญ้าขาว 0 1 1 0 2
192 บ้านท่าแดง 0 1 0 0 1
193 บ้านศาลา 0 1 0 0 1
194 บ้านหนองห่าง 0 1 0 0 1
195 บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 0 1 0 0 1
196 บ้านโนนปีบ 0 1 0 0 1
197 วัดบ้านดอนตะหนิน 0 1 0 0 1
198 อนุบาลแก้วตา 0 1 0 0 1
199 บ้านขามขุนร่ม "ประชาสามัคคี" 0 0 1 0 1
200 บ้านขามใต้ 0 0 1 0 1
201 บ้านฝาง 0 0 0 1 0
202 บ้านหันเตย 0 0 0 1 0
203 ปราสาทหินนางรำ 0 0 0 1 0
204 อนุบาลจินดา 0 0 0 0 0
205 อนุบาลบำรุงการ 0 0 0 0 0
รวม 1,139 302 144 122 1,585