สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 7
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิมายสามัคคี ๑ 13 9 1 23 34 1 0 4 35
2 อนุบาลชุมพวงวิทยา 10 6 1 17 21 8 3 1 32
3 ไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 10 1 1 12 12 3 2 0 17
4 ชุมชนโนนแดง 9 17 4 30 41 4 2 0 47
5 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 9 5 1 15 19 0 1 0 20
6 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 6 3 2 11 14 2 1 1 17
7 ชุมชนประทาย 5 7 1 13 24 7 3 4 34
8 บ้านขุยวิทยา 5 4 5 14 17 1 0 0 18
9 พิกุลทอง 5 4 2 11 16 2 1 1 19
10 บ้านดอนตัดเรือ 5 3 3 11 17 2 1 0 20
11 บ้านพุทรา 5 3 3 11 10 4 2 0 16
12 เมืองจากวิทยา 4 4 5 13 23 5 3 0 31
13 กุลโน 4 3 6 13 13 4 0 2 17
14 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 4 3 5 12 16 4 0 1 20
15 บ้านอ้อประชาสามัคคี 4 3 4 11 16 2 0 0 18
16 บ้านหนองหว้าตาดำ 4 3 0 7 19 8 4 0 31
17 บ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 4 3 0 7 11 6 0 2 17
18 บ้านครบุรีศึกษา 4 2 1 7 14 5 1 0 20
19 บ้านโนนรัง 4 1 8 13 18 5 0 1 23
20 บ้านสาหร่ายวิทยา 4 1 2 7 10 0 4 1 14
21 บ้านโนนยอ 4 1 1 6 18 2 2 0 22
22 บ้านหนองยาง 4 1 1 6 8 1 4 0 13
23 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 3 5 5 13 16 2 0 1 18
24 วัดโพธิ์ศรีบรรจง 3 5 3 11 18 6 5 2 29
25 วังหินประชาสรรค์ 3 4 1 8 10 3 0 0 13
26 วัดบ้านโคกหนองแวง 3 3 0 6 16 2 0 0 18
27 บ้านดอนเขว้า 3 2 5 10 16 4 2 0 22
28 บ้านเตยประชาบำรุง 3 2 3 8 9 1 0 0 10
29 วัดสองพี่่น้อง 3 2 1 6 8 4 1 0 13
30 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 3 2 1 6 8 1 1 3 10
31 บ้านไพล 3 1 5 9 10 3 2 2 15
32 บ้านโคกหินช้าง 3 1 3 7 9 2 1 0 12
33 บ้านลุงตามัน 3 1 1 5 9 1 0 0 10
34 บ้านหนองบัว 3 1 1 5 5 1 1 2 7
35 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 3 1 1 5 4 2 0 0 6
36 บ้านหันห้วยทราย 3 1 0 4 7 2 1 0 10
37 ชุมชนบ้านหนองจิก 3 0 0 3 3 0 0 1 3
38 ท่าลาด 2 5 2 9 16 4 1 0 21
39 คูเตยราษฏร์สามัคคี 2 3 1 6 9 1 1 0 11
40 ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 2 3 0 5 8 1 0 0 9
41 ราษฎร์สโมสร 2 3 0 5 7 4 2 0 13
42 บ้านนางโทพัฒนา 2 3 0 5 5 0 0 0 5
43 บ้านกระเบื้องใหญ่ 2 2 4 8 15 6 2 0 23
44 วัดโชติการาม 2 2 2 6 9 2 1 0 12
45 นิคมสร้างตนเองพิมาย 5 2 2 0 4 4 0 0 0 4
46 เมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 2 1 4 7 12 3 0 2 15
47 บ้านใหม่ปฏิรูป 2 1 2 5 9 1 2 1 12
48 บ้านสะแกงาม 2 1 2 5 8 1 0 0 9
49 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 2 1 1 4 8 0 4 1 12
50 บ้านหนองขาม 2 1 0 3 7 0 0 0 7
51 จารย์ตำรา 2 1 0 3 6 2 2 1 10
52 บ้านดงหลบ 2 1 0 3 5 1 0 0 6
53 บ้านดงประชานุกูล 2 0 2 4 8 0 1 0 9
54 บ้านดอนยาว 2 0 1 3 3 3 0 0 6
55 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง 2 0 0 2 8 4 1 0 13
56 บ้านใหม่ฉมวก 2 0 0 2 3 2 1 0 6
57 โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 2 0 0 2 3 0 0 0 3
58 บ้านหนองม่วง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
59 บ้านสำพะเนียง 1 6 0 7 11 2 3 1 16
60 วัดเจริญราษฎร์บำรุง 1 4 3 8 11 4 0 0 15
61 บ้านมะกอก 1 3 0 4 6 3 0 2 9
62 บ้านโนนสูง 1 2 2 5 10 2 2 4 14
63 บ้านป่าตะแบง 1 2 1 4 5 1 0 0 6
64 บ้านหนองโปร่ง 1 2 1 4 3 1 1 1 5
65 รวมมิตรพัฒนา 1 2 0 3 4 3 1 0 8
66 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 1 2 0 3 3 2 4 2 9
67 ชุมชนบ้านวังหิน 1 2 0 3 3 0 0 0 3
68 ห้วยบงวิทยา 1 1 2 4 11 2 0 1 13
69 บ้านหนองคึม 1 1 1 3 6 2 1 1 9
70 บ้านหนองมะเขือ 1 1 1 3 6 1 1 1 8
71 บ้านหนองจานใต้ 1 1 1 3 6 0 0 2 6
72 สองห้องแวงน้อยวิทยา 1 1 1 3 5 2 0 0 7
73 เมืองโดนสำโรง 1 1 1 3 3 0 3 3 6
74 บ้านหนองบง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
75 บ้านโกรกสำโรง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
76 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 1 0 3 4 9 1 1 2 11
77 บ้านยางวิทยา 1 0 2 3 6 3 0 1 9
78 บ้านลำทะเมนชัย 1 0 2 3 5 1 0 1 6
79 หนองแวง 1 0 2 3 4 0 0 0 4
80 วัดบ้านตำแย 1 0 1 2 6 2 3 1 11
81 บ้านหนองปรือแก้ว 1 0 1 2 4 2 0 0 6
82 บ้านกระทุ่มราย 1 0 1 2 3 1 2 1 6
83 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 1 0 1 2 1 2 0 0 3
84 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 1 0 0 1 8 5 3 2 16
85 บ้านตลาดไทร 1 0 0 1 5 2 3 0 10
86 ภูมิสิทธิ์วิทยา 1 0 0 1 3 2 3 3 8
87 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร 1 0 0 1 3 1 0 0 4
88 วัดบ้านตะเภาหนุน 1 0 0 1 3 0 1 0 4
89 บ้านละเลิงหิน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
90 หินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 1 0 0 1 2 1 0 0 3
91 โนนขุยสามัคคี 1 0 0 1 2 0 1 0 3
92 บ้านหนองแวง 1 0 0 1 2 0 0 2 2
93 บ้านโนนไม้งาม 1 0 0 1 2 0 0 1 2
94 หนองบัวลอย 1 0 0 1 1 2 1 0 4
95 บ้านจาบ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
96 แกสำโรงวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
97 เพชรหนองขาม 0 5 3 8 12 2 5 6 19
98 หนองบัวรี(ราษฎณ์อุทิศ) 0 3 3 6 5 1 0 2 6
99 บ้านหญ้าคา 0 3 2 5 8 4 0 1 12
100 หนองอ้อวิทยาคม 0 3 1 4 5 1 0 0 6
101 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 0 2 3 5 7 1 0 0 8
102 บ้านละหานสามัคคี 0 2 2 4 6 5 3 0 14
103 ช่องแมวพิทยา 0 2 1 3 8 0 1 1 9
104 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 0 2 1 3 7 0 0 2 7
105 บ้านพะงาดวิทยา 0 2 1 3 6 1 0 1 7
106 บ้านหนองตะคลอง 0 2 1 3 5 1 0 0 6
107 บ้านหนองโสน 0 2 1 3 5 0 0 0 5
108 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 0 2 0 2 3 0 0 1 3
109 อัมพวันวิทยา 0 2 0 2 2 1 0 0 3
110 บ้านหนองจาน 0 1 4 5 9 4 0 0 13
111 บ้านละโว้ 0 1 3 4 9 7 1 0 17
112 คมเพชรวิทยาคาร 0 1 1 2 4 2 0 2 6
113 บ้านสัมฤทธิ์ 0 1 1 2 4 1 0 1 5
114 บ้านชีวาน 0 1 1 2 4 1 0 0 5
115 บ้านหนองตาด 0 1 1 2 2 3 0 0 5
116 บ้านคล้า 0 1 1 2 2 0 0 0 2
117 วัดบ้านทุ่งสว่าง 0 1 0 1 13 3 3 3 19
118 อรพิมวิทยา 0 1 0 1 6 2 2 0 10
119 สี่แยกศรีอรัญวิทยา 0 1 0 1 5 2 2 1 9
120 วัดวังน้ำ 0 1 0 1 5 0 0 0 5
121 บ้านช่องแมว 0 1 0 1 4 0 0 0 4
122 บ้านเขว้าวิทยา 0 1 0 1 3 1 1 1 5
123 บ้านหนองพลวง 0 1 0 1 3 1 1 0 5
124 บ้านหนองหลักสามัคคี 0 1 0 1 3 0 0 0 3
125 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 0 1 0 1 2 1 1 1 4
126 บ้านท่าหลวง 0 1 0 1 2 0 0 1 2
127 บ้านดอนหวาย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
128 บ้านกล้วย 0 1 0 1 1 3 1 2 5
129 ท่าเรือวิทยา 0 1 0 1 1 1 0 1 2
130 อนุบาลประภารัตน์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
131 บ้านดอนแซะ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
132 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
133 บ้านลุงประดู่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
134 บ้านสว่างนาดี 0 0 2 2 3 3 1 0 7
135 วัดบ้านโคกพระ 0 0 2 2 3 1 0 0 4
136 บ้านโนนพุทรา 0 0 2 2 2 1 2 0 5
137 บ้านประสุข 0 0 2 2 2 1 0 1 3
138 บ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 0 0 2 2 2 1 0 0 3
139 บ้านหนองแวงสามัคคี 0 0 2 2 2 0 0 0 2
140 วัดปลักแรต 0 0 1 1 5 4 1 0 10
141 บ้านโนนตำหนัก 0 0 1 1 5 1 0 0 6
142 ดอนมัน 0 0 1 1 3 3 0 1 6
143 อนุบาลอนันตะ 0 0 1 1 3 1 0 4 4
144 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 0 0 1 1 2 2 0 1 4
145 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 0 0 1 1 2 1 1 1 4
146 บ้านถนน 0 0 1 1 2 1 0 0 3
147 บ้านโนนเพชรพิทยาคม 0 0 1 1 2 1 0 0 3
148 วัดบ้านทุ่งรี 0 0 1 1 2 1 0 0 3
149 บ้านโคกเพชร 0 0 1 1 2 0 0 0 2
150 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 0 0 1 1 1 2 1 2 4
151 บ้านหนองพลวงน้อย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
152 บ้านฝาผนัง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
153 บ้านฉกาจช่องโค 0 0 1 1 1 0 0 0 1
154 โนนเพ็ดวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
155 บ้านขามขุนร่ม "ประชาสามัคคี" 0 0 1 1 0 0 1 0 1
156 บ้านหนองบัวนาค 0 0 0 0 5 5 2 1 12
157 บ้านหนองโดนรกฟ้า 0 0 0 0 3 0 1 0 4
158 บ้านเตยกระโตน 0 0 0 0 3 0 0 2 3
159 วัดบ้านขี้เหล็ก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
160 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร 0 0 0 0 2 3 1 1 6
161 หนองกรดวิทยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
162 บ้านหนองนกคู่ 0 0 0 0 2 1 2 1 5
163 บ้านดอนสามัคคี 0 0 0 0 2 1 1 0 4
164 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
165 สระประดู่ 0 0 0 0 2 1 0 4 3
166 หนองไผ่พิทยาคม 0 0 0 0 2 0 1 1 3
167 บ้านโนนโชงโลง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
168 วัดบ้านหนองสะแบง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
169 ท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
170 บ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
171 บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
172 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
173 วัดบ้านนางิ้ว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
174 สัมพันธมิตรวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
175 จตุคามพิทยาคม 0 0 0 0 1 1 0 2 2
176 บ้านดอนลำดวน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
177 บ้านตะคร้อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
178 วัดบ้านหนองคู 0 0 0 0 1 1 0 0 2
179 บ้านหนองบัวคำ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
180 มะค่าสามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
181 โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
182 วัดบ้านหนองขาม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
183 บ้านเมืองไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 วัดจันทนาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 วัดบ้านหนองกก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 วัดบ้านหนองเดิ่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 วัดบ้านโคกสีโนนรัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 หนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 หนองม่วงหนองแวง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
190 บ้านนาดี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
191 บ้านประทาย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
192 บ้านหนองหญ้าขาว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
193 บ้านท่าแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านศาลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านหนองห่าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านโนนปีบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
198 วัดบ้านดอนตะหนิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
199 อนุบาลแก้วตา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
200 บ้านขามใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 บ้านฝาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
202 บ้านหันเตย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
203 ปราสาทหินนางรำ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 อนุบาลจินดา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 อนุบาลบำรุงการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 251 237 194 682 1,139 302 144 122 1,585