สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 7
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิมายสามัคคี ๑ 11 8 1 20 30 1 0 4 31
2 ไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 10 1 1 12 12 3 2 0 17
3 อนุบาลชุมพวงวิทยา 8 6 1 15 19 8 3 1 30
4 ชุมชนโนนแดง 7 15 3 25 33 4 2 0 39
5 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 7 4 1 12 16 0 1 0 17
6 ชุมชนประทาย 5 7 1 13 24 7 3 4 34
7 บ้านดอนตัดเรือ 5 3 3 11 16 2 1 0 19
8 กุลโน 4 3 6 13 13 4 0 2 17
9 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 4 3 4 11 15 4 0 1 19
10 บ้านหนองหว้าตาดำ 4 3 0 7 19 8 4 0 31
11 บ้านพุทรา 4 2 1 7 7 3 2 0 12
12 บ้านโนนยอ 4 1 1 6 17 2 2 0 21
13 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 3 5 5 13 16 2 0 1 18
14 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 3 3 1 7 10 2 1 1 13
15 วังหินประชาสรรค์ 3 3 1 7 9 3 0 0 12
16 บ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 3 3 0 6 10 5 0 2 15
17 บ้านเตยประชาบำรุง 3 2 2 7 8 1 0 0 9
18 วัดสองพี่่น้อง 3 2 1 6 8 4 1 0 13
19 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 3 2 1 6 8 1 1 3 10
20 บ้านดอนเขว้า 3 1 5 9 13 3 2 0 18
21 พิกุลทอง 3 1 2 6 12 1 1 1 14
22 บ้านขุยวิทยา 3 1 2 6 8 0 0 0 8
23 บ้านลุงตามัน 3 1 1 5 9 1 0 0 10
24 บ้านหนองยาง 3 1 1 5 7 0 4 0 11
25 บ้านสาหร่ายวิทยา 3 1 1 5 6 0 4 1 10
26 บ้านหันห้วยทราย 3 0 0 3 6 2 1 0 9
27 บ้านนางโทพัฒนา 2 3 0 5 5 0 0 0 5
28 บ้านกระเบื้องใหญ่ 2 2 4 8 14 5 2 0 21
29 วัดโพธิ์ศรีบรรจง 2 2 2 6 12 4 5 2 21
30 คูเตยราษฏร์สามัคคี 2 2 1 5 8 1 1 0 10
31 ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 2 2 0 4 6 0 0 0 6
32 ราษฎร์สโมสร 2 2 0 4 5 3 2 0 10
33 นิคมสร้างตนเองพิมาย 5 2 2 0 4 4 0 0 0 4
34 บ้านไพล 2 1 5 8 9 3 2 2 14
35 เมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 2 1 4 7 12 3 0 2 15
36 บ้านใหม่ปฏิรูป 2 1 1 4 8 1 2 1 11
37 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 2 1 1 4 3 2 0 0 5
38 จารย์ตำรา 2 1 0 3 6 2 2 1 10
39 บ้านดงประชานุกูล 2 0 1 3 7 0 1 0 8
40 บ้านสะแกงาม 2 0 1 3 4 1 0 0 5
41 บ้านดอนยาว 2 0 1 3 3 1 0 0 4
42 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง 2 0 0 2 6 2 1 0 9
43 บ้านหนองขาม 2 0 0 2 6 0 0 0 6
44 บ้านใหม่ฉมวก 2 0 0 2 3 2 1 0 6
45 โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 2 0 0 2 3 0 0 0 3
46 ชุมชนบ้านหนองจิก 2 0 0 2 2 0 0 1 2
47 บ้านหนองม่วง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
48 บ้านสำพะเนียง 1 5 0 6 10 1 3 1 14
49 วัดบ้านโคกหนองแวง 1 3 0 4 11 1 0 0 12
50 เมืองจากวิทยา 1 2 3 6 12 2 3 0 17
51 วัดเจริญราษฎร์บำรุง 1 2 2 5 8 3 0 0 11
52 วัดโชติการาม 1 2 2 5 7 2 1 0 10
53 บ้านหนองโปร่ง 1 2 1 4 3 1 1 1 5
54 บ้านมะกอก 1 2 0 3 5 2 0 1 7
55 รวมมิตรพัฒนา 1 2 0 3 4 3 1 0 8
56 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 1 2 0 3 3 1 3 1 7
57 ชุมชนบ้านวังหิน 1 2 0 3 3 0 0 0 3
58 บ้านครบุรีศึกษา 1 1 1 3 10 5 1 0 16
59 บ้านหนองคึม 1 1 1 3 6 2 1 1 9
60 บ้านหนองมะเขือ 1 1 1 3 6 1 1 1 8
61 บ้านป่าตะแบง 1 1 1 3 4 1 0 0 5
62 เมืองโดนสำโรง 1 1 1 3 3 0 3 3 6
63 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 1 1 0 2 6 0 4 1 10
64 บ้านดงหลบ 1 1 0 2 4 1 0 0 5
65 บ้านหนองบง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
66 บ้านโกรกสำโรง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
67 บ้านโนนรัง 1 0 5 6 11 5 0 1 16
68 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 1 0 3 4 9 1 1 2 11
69 บ้านยางวิทยา 1 0 2 3 5 2 0 1 7
70 บ้านลำทะเมนชัย 1 0 2 3 5 1 0 1 6
71 บ้านโคกหินช้าง 1 0 2 3 4 1 1 0 6
72 หนองแวง 1 0 2 3 4 0 0 0 4
73 ห้วยบงวิทยา 1 0 1 2 9 1 0 1 10
74 วัดบ้านตำแย 1 0 1 2 6 2 3 1 11
75 สองห้องแวงน้อยวิทยา 1 0 1 2 3 2 0 0 5
76 บ้านกระทุ่มราย 1 0 1 2 3 1 2 1 6
77 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 1 0 1 2 1 2 0 0 3
78 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 1 0 0 1 8 5 3 2 16
79 บ้านตลาดไทร 1 0 0 1 4 1 3 0 8
80 ภูมิสิทธิ์วิทยา 1 0 0 1 3 2 3 3 8
81 บ้านหนองปรือแก้ว 1 0 0 1 3 2 0 0 5
82 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร 1 0 0 1 3 1 0 0 4
83 วัดบ้านตะเภาหนุน 1 0 0 1 3 0 1 0 4
84 โนนขุยสามัคคี 1 0 0 1 2 0 1 0 3
85 บ้านหนองแวง 1 0 0 1 2 0 0 2 2
86 บ้านโนนไม้งาม 1 0 0 1 2 0 0 1 2
87 บ้านละเลิงหิน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
88 หนองบัวลอย 1 0 0 1 1 2 1 0 4
89 บ้านจาบ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
90 เพชรหนองขาม 0 5 3 8 11 2 5 6 18
91 ท่าลาด 0 3 2 5 10 4 1 0 15
92 บ้านหญ้าคา 0 3 2 5 8 4 0 1 12
93 หนองบัวรี(ราษฎณ์อุทิศ) 0 2 3 5 4 1 0 1 5
94 บ้านอ้อประชาสามัคคี 0 2 2 4 9 2 0 0 11
95 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 0 2 2 4 6 1 0 0 7
96 ช่องแมวพิทยา 0 2 1 3 8 0 1 1 9
97 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 0 2 1 3 7 0 0 1 7
98 บ้านพะงาดวิทยา 0 2 1 3 6 1 0 1 7
99 บ้านละหานสามัคคี 0 2 0 2 3 4 2 0 9
100 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 0 2 0 2 3 0 0 1 3
101 อัมพวันวิทยา 0 2 0 2 2 1 0 0 3
102 บ้านหนองจาน 0 1 3 4 6 4 0 0 10
103 บ้านละโว้ 0 1 2 3 7 4 1 0 12
104 บ้านโนนสูง 0 1 1 2 5 2 2 4 9
105 คมเพชรวิทยาคาร 0 1 1 2 4 2 0 2 6
106 หนองอ้อวิทยาคม 0 1 1 2 4 0 0 0 4
107 บ้านหนองโสน 0 1 1 2 3 0 0 0 3
108 บ้านหนองตาด 0 1 1 2 2 3 0 0 5
109 บ้านหนองบัว 0 1 1 2 2 1 1 2 4
110 บ้านคล้า 0 1 1 2 2 0 0 0 2
111 วัดบ้านทุ่งสว่าง 0 1 0 1 13 2 3 3 18
112 อรพิมวิทยา 0 1 0 1 6 1 2 0 9
113 สี่แยกศรีอรัญวิทยา 0 1 0 1 5 2 2 1 9
114 วัดวังน้ำ 0 1 0 1 5 0 0 0 5
115 บ้านหนองจานใต้ 0 1 0 1 4 0 0 2 4
116 บ้านช่องแมว 0 1 0 1 4 0 0 0 4
117 บ้านหนองหลักสามัคคี 0 1 0 1 3 0 0 0 3
118 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 0 1 0 1 2 1 1 1 4
119 บ้านหนองพลวง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
120 บ้านดอนหวาย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
121 บ้านกล้วย 0 1 0 1 1 3 1 2 5
122 บ้านเขว้าวิทยา 0 1 0 1 1 1 1 1 3
123 ท่าเรือวิทยา 0 1 0 1 1 1 0 1 2
124 อนุบาลประภารัตน์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
125 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
126 บ้านท่าหลวง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
127 บ้านลุงประดู่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
128 วัดบ้านโคกพระ 0 0 2 2 3 1 0 0 4
129 บ้านโนนพุทรา 0 0 2 2 2 1 2 0 5
130 บ้านประสุข 0 0 2 2 2 1 0 1 3
131 บ้านหนองแวงสามัคคี 0 0 2 2 2 0 0 0 2
132 วัดปลักแรต 0 0 1 1 5 4 1 0 10
133 ดอนมัน 0 0 1 1 3 3 0 1 6
134 อนุบาลอนันตะ 0 0 1 1 3 1 0 4 4
135 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 0 0 1 1 2 1 1 1 4
136 บ้านสว่างนาดี 0 0 1 1 2 1 1 0 4
137 บ้านหนองตะคลอง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
138 บ้านโนนเพชรพิทยาคม 0 0 1 1 2 1 0 0 3
139 บ้านถนน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
140 บ้านโคกเพชร 0 0 1 1 2 0 0 0 2
141 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 0 0 1 1 1 2 0 1 3
142 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 0 0 1 1 1 1 1 2 3
143 บ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
144 บ้านหนองพลวงน้อย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
145 วัดบ้านทุ่งรี 0 0 1 1 1 1 0 0 2
146 บ้านฝาผนัง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
147 บ้านฉกาจช่องโค 0 0 1 1 1 0 0 0 1
148 โนนเพ็ดวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
149 บ้านขามขุนร่ม "ประชาสามัคคี" 0 0 1 1 0 0 1 0 1
150 บ้านหนองบัวนาค 0 0 0 0 5 5 2 1 12
151 บ้านโนนตำหนัก 0 0 0 0 4 1 0 0 5
152 บ้านหนองโดนรกฟ้า 0 0 0 0 3 0 1 0 4
153 บ้านเตยกระโตน 0 0 0 0 3 0 0 2 3
154 วัดบ้านขี้เหล็ก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
155 บ้านหนองนกคู่ 0 0 0 0 2 1 2 1 5
156 บ้านดอนสามัคคี 0 0 0 0 2 1 1 0 4
157 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
158 สระประดู่ 0 0 0 0 2 1 0 2 3
159 บ้านสัมฤทธิ์ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
160 หนองไผ่พิทยาคม 0 0 0 0 2 0 1 1 3
161 วัดบ้านหนองสะแบง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
162 ท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
163 บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
164 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
165 วัดบ้านนางิ้ว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
166 สัมพันธมิตรวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
167 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร 0 0 0 0 1 2 1 0 4
168 จตุคามพิทยาคม 0 0 0 0 1 1 0 2 2
169 วัดบ้านหนองคู 0 0 0 0 1 1 0 0 2
170 หินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
171 บ้านโนนโชงโลง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
172 โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
173 วัดบ้านหนองขาม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
174 บ้านชีวาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านดอนลำดวน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านตะคร้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านหนองบัวคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านเมืองไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 วัดจันทนาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 วัดบ้านหนองกก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 วัดบ้านหนองเดิ่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 วัดบ้านโคกสีโนนรัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 หนองกรดวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 หนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 หนองม่วงหนองแวง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
187 บ้านนาดี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
188 บ้านประทาย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
189 บ้านหนองหญ้าขาว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
190 บ้านท่าแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านหนองห่าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 บ้านโนนปีบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 อนุบาลแก้วตา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านขามใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
196 มะค่าสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
197 บ้านฝาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
198 บ้านหันเตย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
199 ปราสาทหินนางรำ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
200 อนุบาลจินดา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 อนุบาลบำรุงการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 199 190 156 545 950 256 141 112 1,347