สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 7
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนโนนแดง 33 4 2 0 39
2 พิมายสามัคคี ๑ 30 1 0 4 31
3 ชุมชนประทาย 24 7 3 4 34
4 บ้านหนองหว้าตาดำ 19 8 4 0 31
5 อนุบาลชุมพวงวิทยา 19 8 3 1 30
6 บ้านโนนยอ 17 2 2 0 21
7 บ้านดอนตัดเรือ 16 2 1 0 19
8 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 16 2 0 1 18
9 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 16 0 1 0 17
10 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 15 4 0 1 19
11 บ้านกระเบื้องใหญ่ 14 5 2 0 21
12 กุลโน 13 4 0 2 17
13 บ้านดอนเขว้า 13 3 2 0 18
14 วัดบ้านทุ่งสว่าง 13 2 3 3 18
15 วัดโพธิ์ศรีบรรจง 12 4 5 2 21
16 ไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 12 3 2 0 17
17 เมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 12 3 0 2 15
18 เมืองจากวิทยา 12 2 3 0 17
19 พิกุลทอง 12 1 1 1 14
20 บ้านโนนรัง 11 5 0 1 16
21 เพชรหนองขาม 11 2 5 6 18
22 วัดบ้านโคกหนองแวง 11 1 0 0 12
23 บ้านครบุรีศึกษา 10 5 1 0 16
24 บ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 10 5 0 2 15
25 ท่าลาด 10 4 1 0 15
26 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 10 2 1 1 13
27 บ้านสำพะเนียง 10 1 3 1 14
28 บ้านไพล 9 3 2 2 14
29 วังหินประชาสรรค์ 9 3 0 0 12
30 บ้านอ้อประชาสามัคคี 9 2 0 0 11
31 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 9 1 1 2 11
32 ห้วยบงวิทยา 9 1 0 1 10
33 บ้านลุงตามัน 9 1 0 0 10
34 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 8 5 3 2 16
35 วัดสองพี่่น้อง 8 4 1 0 13
36 บ้านหญ้าคา 8 4 0 1 12
37 วัดเจริญราษฎร์บำรุง 8 3 0 0 11
38 บ้านใหม่ปฏิรูป 8 1 2 1 11
39 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 8 1 1 3 10
40 คูเตยราษฏร์สามัคคี 8 1 1 0 10
41 บ้านเตยประชาบำรุง 8 1 0 0 9
42 ช่องแมวพิทยา 8 0 1 1 9
43 บ้านขุยวิทยา 8 0 0 0 8
44 บ้านละโว้ 7 4 1 0 12
45 บ้านพุทรา 7 3 2 0 12
46 วัดโชติการาม 7 2 1 0 10
47 บ้านหนองยาง 7 0 4 0 11
48 บ้านดงประชานุกูล 7 0 1 0 8
49 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 7 0 0 1 7
50 บ้านหนองจาน 6 4 0 0 10
51 วัดบ้านตำแย 6 2 3 1 11
52 จารย์ตำรา 6 2 2 1 10
53 บ้านหนองคึม 6 2 1 1 9
54 บ้านหันห้วยทราย 6 2 1 0 9
55 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง 6 2 1 0 9
56 อรพิมวิทยา 6 1 2 0 9
57 บ้านหนองมะเขือ 6 1 1 1 8
58 บ้านพะงาดวิทยา 6 1 0 1 7
59 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 6 1 0 0 7
60 บ้านสาหร่ายวิทยา 6 0 4 1 10
61 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 6 0 4 1 10
62 ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 6 0 0 0 6
63 บ้านหนองขาม 6 0 0 0 6
64 บ้านหนองบัวนาค 5 5 2 1 12
65 วัดปลักแรต 5 4 1 0 10
66 ราษฎร์สโมสร 5 3 2 0 10
67 บ้านโนนสูง 5 2 2 4 9
68 สี่แยกศรีอรัญวิทยา 5 2 2 1 9
69 บ้านมะกอก 5 2 0 1 7
70 บ้านยางวิทยา 5 2 0 1 7
71 บ้านลำทะเมนชัย 5 1 0 1 6
72 บ้านนางโทพัฒนา 5 0 0 0 5
73 วัดวังน้ำ 5 0 0 0 5
74 รวมมิตรพัฒนา 4 3 1 0 8
75 คมเพชรวิทยาคาร 4 2 0 2 6
76 บ้านตลาดไทร 4 1 3 0 8
77 บ้านโคกหินช้าง 4 1 1 0 6
78 หนองบัวรี(ราษฎณ์อุทิศ) 4 1 0 1 5
79 บ้านสะแกงาม 4 1 0 0 5
80 บ้านป่าตะแบง 4 1 0 0 5
81 บ้านดงหลบ 4 1 0 0 5
82 บ้านโนนตำหนัก 4 1 0 0 5
83 บ้านหนองจานใต้ 4 0 0 2 4
84 นิคมสร้างตนเองพิมาย 5 4 0 0 0 4
85 หนองแวง 4 0 0 0 4
86 หนองอ้อวิทยาคม 4 0 0 0 4
87 บ้านช่องแมว 4 0 0 0 4
88 บ้านละหานสามัคคี 3 4 2 0 9
89 ดอนมัน 3 3 0 1 6
90 ภูมิสิทธิ์วิทยา 3 2 3 3 8
91 บ้านใหม่ฉมวก 3 2 1 0 6
92 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 3 2 0 0 5
93 สองห้องแวงน้อยวิทยา 3 2 0 0 5
94 บ้านหนองปรือแก้ว 3 2 0 0 5
95 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 3 1 3 1 7
96 บ้านกระทุ่มราย 3 1 2 1 6
97 บ้านหนองโปร่ง 3 1 1 1 5
98 อนุบาลอนันตะ 3 1 0 4 4
99 บ้านดอนยาว 3 1 0 0 4
100 บ้านหนองบง 3 1 0 0 4
101 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร 3 1 0 0 4
102 วัดบ้านโคกพระ 3 1 0 0 4
103 เมืองโดนสำโรง 3 0 3 3 6
104 วัดบ้านตะเภาหนุน 3 0 1 0 4
105 บ้านหนองโดนรกฟ้า 3 0 1 0 4
106 บ้านเตยกระโตน 3 0 0 2 3
107 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 3 0 0 1 3
108 โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 3 0 0 0 3
109 ชุมชนบ้านวังหิน 3 0 0 0 3
110 บ้านโกรกสำโรง 3 0 0 0 3
111 บ้านหนองโสน 3 0 0 0 3
112 บ้านหนองหลักสามัคคี 3 0 0 0 3
113 วัดบ้านขี้เหล็ก 3 0 0 0 3
114 บ้านหนองตาด 2 3 0 0 5
115 บ้านหนองนกคู่ 2 1 2 1 5
116 บ้านโนนพุทรา 2 1 2 0 5
117 บ้านหนองบัว 2 1 1 2 4
118 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 2 1 1 1 4
119 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 2 1 1 1 4
120 บ้านหนองพลวง 2 1 1 0 4
121 บ้านสว่างนาดี 2 1 1 0 4
122 บ้านดอนสามัคคี 2 1 1 0 4
123 บ้านวังม่วง 2 1 1 0 4
124 สระประดู่ 2 1 0 2 3
125 บ้านประสุข 2 1 0 1 3
126 บ้านสัมฤทธิ์ 2 1 0 1 3
127 อัมพวันวิทยา 2 1 0 0 3
128 บ้านหนองตะคลอง 2 1 0 0 3
129 บ้านโนนเพชรพิทยาคม 2 1 0 0 3
130 หนองไผ่พิทยาคม 2 0 1 1 3
131 โนนขุยสามัคคี 2 0 1 0 3
132 บ้านหนองแวง 2 0 0 2 2
133 ชุมชนบ้านหนองจิก 2 0 0 1 2
134 บ้านโนนไม้งาม 2 0 0 1 2
135 บ้านหนองม่วง 2 0 0 0 2
136 บ้านละเลิงหิน 2 0 0 0 2
137 บ้านคล้า 2 0 0 0 2
138 บ้านดอนหวาย 2 0 0 0 2
139 บ้านหนองแวงสามัคคี 2 0 0 0 2
140 บ้านถนน 2 0 0 0 2
141 บ้านโคกเพชร 2 0 0 0 2
142 วัดบ้านหนองสะแบง 2 0 0 0 2
143 ท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 2 0 0 0 2
144 บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 2 0 0 0 2
145 บ้านใหม่พัฒนา 2 0 0 0 2
146 วัดบ้านนางิ้ว 2 0 0 0 2
147 สัมพันธมิตรวิทยา 2 0 0 0 2
148 บ้านกล้วย 1 3 1 2 5
149 หนองบัวลอย 1 2 1 0 4
150 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร 1 2 1 0 4
151 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 1 2 0 1 3
152 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 1 2 0 0 3
153 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 1 1 1 2 3
154 บ้านเขว้าวิทยา 1 1 1 1 3
155 จตุคามพิทยาคม 1 1 0 2 2
156 ท่าเรือวิทยา 1 1 0 1 2
157 อนุบาลประภารัตน์ 1 1 0 0 2
158 บ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 1 1 0 0 2
159 บ้านหนองพลวงน้อย 1 1 0 0 2
160 วัดบ้านทุ่งรี 1 1 0 0 2
161 วัดบ้านหนองคู 1 1 0 0 2
162 หินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 1 1 0 0 2
163 บ้านโนนโชงโลง 1 0 1 0 2
164 โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 1 0 1 0 2
165 บ้านฝาผนัง 1 0 0 1 1
166 วัดบ้านหนองขาม 1 0 0 1 1
167 บ้านจาบ 1 0 0 0 1
168 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 1 0 0 0 1
169 บ้านท่าหลวง 1 0 0 0 1
170 บ้านลุงประดู่ 1 0 0 0 1
171 บ้านฉกาจช่องโค 1 0 0 0 1
172 โนนเพ็ดวิทยา 1 0 0 0 1
173 บ้านชีวาน 1 0 0 0 1
174 บ้านดอนลำดวน 1 0 0 0 1
175 บ้านตะคร้อ 1 0 0 0 1
176 บ้านสี่เหลี่ยม 1 0 0 0 1
177 บ้านหนองบัวคำ 1 0 0 0 1
178 บ้านเมืองไผ่ 1 0 0 0 1
179 วัดจันทนาราม 1 0 0 0 1
180 วัดบ้านหนองกก 1 0 0 0 1
181 วัดบ้านหนองเดิ่น 1 0 0 0 1
182 วัดบ้านโคกสีโนนรัง 1 0 0 0 1
183 หนองกรดวิทยา 1 0 0 0 1
184 หนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 1 0 0 0 1
185 หนองม่วงหนองแวง 0 2 0 0 2
186 บ้านนาดี 0 2 0 0 2
187 บ้านประทาย 0 1 1 0 2
188 บ้านหนองหญ้าขาว 0 1 1 0 2
189 บ้านท่าแดง 0 1 0 0 1
190 บ้านหนองห่าง 0 1 0 0 1
191 บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 0 1 0 0 1
192 บ้านโนนปีบ 0 1 0 0 1
193 อนุบาลแก้วตา 0 1 0 0 1
194 บ้านขามขุนร่ม "ประชาสามัคคี" 0 0 1 0 1
195 บ้านขามใต้ 0 0 1 0 1
196 มะค่าสามัคคี 0 0 1 0 1
197 บ้านฝาง 0 0 0 1 0
198 บ้านหันเตย 0 0 0 1 0
199 ปราสาทหินนางรำ 0 0 0 1 0
200 อนุบาลจินดา 0 0 0 0 0
201 อนุบาลบำรุงการ 0 0 0 0 0
รวม 950 256 141 112 1,459