สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 7
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนโนนแดง 41 4 2 0 47
2 พิมายสามัคคี ๑ 34 1 0 4 35
3 ชุมชนประทาย 23 7 3 4 33
4 เมืองจากวิทยา 23 5 3 0 31
5 อนุบาลชุมพวงวิทยา 21 8 3 1 32
6 บ้านหนองหว้าตาดำ 19 8 4 0 31
7 วัดโพธิ์ศรีบรรจง 18 6 5 2 29
8 บ้านโนนรัง 18 5 0 1 23
9 บ้านโนนยอ 18 2 2 0 22
10 บ้านดอนตัดเรือ 17 2 1 0 20
11 บ้านขุยวิทยา 17 1 0 0 18
12 บ้านดอนเขว้า 16 4 2 0 22
13 ท่าลาด 16 4 1 0 21
14 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 16 4 0 1 20
15 พิกุลทอง 16 2 1 1 19
16 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 16 2 0 1 18
17 บ้านอ้อประชาสามัคคี 16 2 0 0 18
18 วัดบ้านโคกหนองแวง 16 2 0 0 18
19 บ้านกระเบื้องใหญ่ 15 6 2 0 23
20 บ้านครบุรีศึกษา 14 5 1 0 20
21 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 14 2 1 1 17
22 กุลโน 13 4 0 2 17
23 วัดบ้านทุ่งสว่าง 13 3 3 3 19
24 เมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 12 3 0 2 15
25 เพชรหนองขาม 12 2 5 6 19
26 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 12 0 1 0 13
27 บ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 11 6 0 2 17
28 วัดเจริญราษฎร์บำรุง 11 4 0 0 15
29 ไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 11 3 2 0 16
30 บ้านสำพะเนียง 11 2 3 1 16
31 ห้วยบงวิทยา 11 2 0 1 13
32 บ้านพุทรา 10 4 2 0 16
33 บ้านไพล 10 3 2 2 15
34 วังหินประชาสรรค์ 10 3 0 0 13
35 บ้านโนนสูง 10 2 2 4 14
36 บ้านสาหร่ายวิทยา 10 0 4 1 14
37 บ้านละโว้ 9 7 1 0 17
38 บ้านหนองจาน 9 4 0 0 13
39 บ้านโคกหินช้าง 9 2 1 0 12
40 วัดโชติการาม 9 2 1 0 12
41 บ้านใหม่ปฏิรูป 9 1 2 1 12
42 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 9 1 1 2 11
43 คูเตยราษฏร์สามัคคี 9 1 1 0 11
44 บ้านเตยประชาบำรุง 9 1 0 0 10
45 บ้านลุงตามัน 9 1 0 0 10
46 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 8 5 3 2 16
47 วัดสองพี่่น้อง 8 4 1 0 13
48 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง 8 4 1 0 13
49 บ้านหญ้าคา 8 4 0 1 12
50 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 8 1 1 3 10
51 ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 8 1 0 0 9
52 บ้านสะแกงาม 8 1 0 0 9
53 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 8 0 4 1 12
54 ช่องแมวพิทยา 8 0 1 1 9
55 บ้านดงประชานุกูล 8 0 1 0 9
56 ราษฎร์สโมสร 7 4 2 0 13
57 บ้านหันห้วยทราย 7 2 1 0 10
58 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 7 1 0 0 8
59 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 7 0 0 2 7
60 บ้านหนองขาม 7 0 0 0 7
61 บ้านละหานสามัคคี 6 5 3 0 14
62 บ้านมะกอก 6 3 0 2 9
63 บ้านยางวิทยา 6 3 0 1 9
64 วัดบ้านตำแย 6 2 3 1 11
65 จารย์ตำรา 6 2 2 1 10
66 อรพิมวิทยา 6 2 2 0 10
67 บ้านหนองคึม 6 2 1 1 9
68 บ้านหนองมะเขือ 6 1 1 1 8
69 บ้านพะงาดวิทยา 6 1 0 1 7
70 บ้านหนองจานใต้ 6 0 0 2 6
71 บ้านหนองบัวนาค 5 5 2 1 12
72 วัดปลักแรต 5 4 1 0 10
73 บ้านตลาดไทร 5 2 3 0 10
74 สี่แยกศรีอรัญวิทยา 5 2 2 1 9
75 สองห้องแวงน้อยวิทยา 5 2 0 0 7
76 บ้านหนองบัว 5 1 1 2 7
77 หนองบัวรี(ราษฎณ์อุทิศ) 5 1 0 2 6
78 บ้านลำทะเมนชัย 5 1 0 1 6
79 บ้านดงหลบ 5 1 0 0 6
80 บ้านป่าตะแบง 5 1 0 0 6
81 หนองอ้อวิทยาคม 5 1 0 0 6
82 บ้านหนองตะคลอง 5 1 0 0 6
83 บ้านโนนตำหนัก 5 1 0 0 6
84 บ้านหนองโสน 5 0 0 0 5
85 วัดวังน้ำ 5 0 0 0 5
86 รวมมิตรพัฒนา 4 3 1 0 8
87 คมเพชรวิทยาคาร 4 2 0 2 6
88 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 4 2 0 0 6
89 บ้านหนองปรือแก้ว 4 2 0 0 6
90 บ้านหนองยาง 4 1 4 0 9
91 บ้านสัมฤทธิ์ 4 1 0 1 5
92 บ้านชีวาน 4 1 0 0 5
93 นิคมสร้างตนเองพิมาย 5 4 0 0 0 4
94 บ้านช่องแมว 4 0 0 0 4
95 บ้านสว่างนาดี 3 3 1 0 7
96 ดอนมัน 3 3 0 1 6
97 บ้านดอนยาว 3 3 0 0 6
98 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 3 2 4 2 9
99 ภูมิสิทธิ์วิทยา 3 2 3 3 8
100 บ้านใหม่ฉมวก 3 2 1 0 6
101 บ้านกระทุ่มราย 3 1 2 1 6
102 บ้านหนองโปร่ง 3 1 1 1 5
103 บ้านเขว้าวิทยา 3 1 1 1 5
104 บ้านหนองพลวง 3 1 1 0 5
105 อนุบาลอนันตะ 3 1 0 4 4
106 บ้านหนองบง 3 1 0 0 4
107 วัดบ้านโคกพระ 3 1 0 0 4
108 เมืองโดนสำโรง 3 0 3 3 6
109 วัดบ้านตะเภาหนุน 3 0 1 0 4
110 บ้านหนองโดนรกฟ้า 3 0 1 0 4
111 บ้านเตยกระโตน 3 0 0 2 3
112 ชุมชนบ้านหนองจิก 3 0 0 1 3
113 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 3 0 0 1 3
114 โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 3 0 0 0 3
115 ชุมชนบ้านวังหิน 3 0 0 0 3
116 บ้านโกรกสำโรง 3 0 0 0 3
117 บ้านละเลิงหิน 3 0 0 0 3
118 บ้านหนองหลักสามัคคี 3 0 0 0 3
119 วัดบ้านขี้เหล็ก 3 0 0 0 3
120 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร 2 3 1 1 6
121 บ้านหนองตาด 2 3 0 0 5
122 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 2 2 0 1 4
123 หนองกรดวิทยา 2 2 0 0 4
124 บ้านหนองนกคู่ 2 1 2 1 5
125 บ้านโนนพุทรา 2 1 2 0 5
126 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 2 1 1 1 4
127 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 2 1 1 1 4
128 บ้านดอนสามัคคี 2 1 1 0 4
129 บ้านวังม่วง 2 1 1 0 4
130 สระประดู่ 2 1 0 4 3
131 บ้านประสุข 2 1 0 1 3
132 หินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 2 1 0 0 3
133 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร 2 1 0 0 3
134 อัมพวันวิทยา 2 1 0 0 3
135 บ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 2 1 0 0 3
136 บ้านถนน 2 1 0 0 3
137 บ้านโนนเพชรพิทยาคม 2 1 0 0 3
138 วัดบ้านทุ่งรี 2 1 0 0 3
139 หนองไผ่พิทยาคม 2 0 1 1 3
140 โนนขุยสามัคคี 2 0 1 0 3
141 บ้านโนนโชงโลง 2 0 1 0 3
142 บ้านหนองแวง 2 0 0 2 2
143 บ้านโนนไม้งาม 2 0 0 1 2
144 บ้านท่าหลวง 2 0 0 1 2
145 บ้านหนองม่วง 2 0 0 0 2
146 หนองแวง 2 0 0 0 2
147 บ้านคล้า 2 0 0 0 2
148 บ้านดอนหวาย 2 0 0 0 2
149 บ้านหนองแวงสามัคคี 2 0 0 0 2
150 บ้านโคกเพชร 2 0 0 0 2
151 วัดบ้านหนองสะแบง 2 0 0 0 2
152 ท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 2 0 0 0 2
153 บ้านสี่เหลี่ยม 2 0 0 0 2
154 บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 2 0 0 0 2
155 บ้านใหม่พัฒนา 2 0 0 0 2
156 วัดบ้านนางิ้ว 2 0 0 0 2
157 สัมพันธมิตรวิทยา 2 0 0 0 2
158 บ้านกล้วย 1 3 1 2 5
159 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 1 2 1 2 4
160 หนองบัวลอย 1 2 1 0 4
161 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 1 2 0 0 3
162 จตุคามพิทยาคม 1 1 0 2 2
163 ท่าเรือวิทยา 1 1 0 1 2
164 อนุบาลประภารัตน์ 1 1 0 0 2
165 บ้านหนองพลวงน้อย 1 1 0 0 2
166 บ้านดอนลำดวน 1 1 0 0 2
167 บ้านตะคร้อ 1 1 0 0 2
168 วัดบ้านหนองคู 1 1 0 0 2
169 บ้านหนองบัวคำ 1 0 1 1 2
170 มะค่าสามัคคี 1 0 1 0 2
171 โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 1 0 1 0 2
172 บ้านดอนแซะ 1 0 0 1 1
173 บ้านฝาผนัง 1 0 0 1 1
174 วัดบ้านหนองขาม 1 0 0 1 1
175 บ้านจาบ 1 0 0 0 1
176 แกสำโรงวิทยา 1 0 0 0 1
177 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 1 0 0 0 1
178 บ้านลุงประดู่ 1 0 0 0 1
179 บ้านฉกาจช่องโค 1 0 0 0 1
180 โนนเพ็ดวิทยา 1 0 0 0 1
181 บ้านเมืองไผ่ 1 0 0 0 1
182 วัดจันทนาราม 1 0 0 0 1
183 วัดบ้านหนองกก 1 0 0 0 1
184 วัดบ้านหนองเดิ่น 1 0 0 0 1
185 วัดบ้านโคกสีโนนรัง 1 0 0 0 1
186 หนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 1 0 0 0 1
187 หนองม่วงหนองแวง 0 2 0 0 2
188 บ้านนาดี 0 2 0 0 2
189 บ้านประทาย 0 1 1 0 2
190 บ้านหนองหญ้าขาว 0 1 1 0 2
191 บ้านท่าแดง 0 1 0 0 1
192 บ้านศาลา 0 1 0 0 1
193 บ้านหนองห่าง 0 1 0 0 1
194 บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 0 1 0 0 1
195 บ้านโนนปีบ 0 1 0 0 1
196 วัดบ้านดอนตะหนิน 0 1 0 0 1
197 อนุบาลแก้วตา 0 1 0 0 1
198 บ้านขามขุนร่ม "ประชาสามัคคี" 0 0 1 0 1
199 บ้านขามใต้ 0 0 1 0 1
200 บ้านฝาง 0 0 0 1 0
201 บ้านหันเตย 0 0 0 1 0
202 ปราสาทหินนางรำ 0 0 0 1 0
203 บ้านนางโทพัฒนา 0 0 0 0 0
204 อนุบาลจินดา 0 0 0 0 0
205 อนุบาลบำรุงการ 0 0 0 0 0
รวม 1,118 302 144 122 1,686