หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวกัญจน์ชัชญา กระพือพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
2 นางสาวจิราภรณ์ สำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
3 นางสาวอุษา ทั่งกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
4 นางสาวกัญญา แสนจ่าไกร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]