หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 7

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนโนนแดง 55 41 87.23% 4 8.51% 2 4.26% 0 0% 47
2 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 39 34 87.18% 1 2.56% 0 0% 4 10.26% 39
3 โรงเรียนชุมชนประทาย 41 24 63.16% 7 18.42% 3 7.89% 4 10.53% 38
4 โรงเรียนเมืองจากวิทยา 33 23 74.19% 5 16.13% 3 9.68% 0 0% 31
5 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 38 21 63.64% 8 24.24% 3 9.09% 1 3.03% 33
6 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 31 19 61.29% 8 25.81% 4 12.9% 0 0% 31
7 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 25 19 95% 0 0% 1 5% 0 0% 20
8 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 32 18 58.06% 6 19.35% 5 16.13% 2 6.45% 31
9 โรงเรียนบ้านโนนรัง 24 18 75% 5 20.83% 0 0% 1 4.17% 24
10 โรงเรียนบ้านโนนยอ 22 18 81.82% 2 9.09% 2 9.09% 0 0% 22
11 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 21 17 85% 2 10% 1 5% 0 0% 20
12 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 18 17 94.44% 1 5.56% 0 0% 0 0% 18
13 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 23 16 72.73% 4 18.18% 2 9.09% 0 0% 22
14 โรงเรียนท่าลาด 31 16 76.19% 4 19.05% 1 4.76% 0 0% 21
15 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 22 16 76.19% 4 19.05% 0 0% 1 4.76% 21
16 โรงเรียนพิกุลทอง 26 16 80% 2 10% 1 5% 1 5% 20
17 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 19 16 84.21% 2 10.53% 0 0% 1 5.26% 19
18 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 19 16 88.89% 2 11.11% 0 0% 0 0% 18
19 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 20 16 88.89% 2 11.11% 0 0% 0 0% 18
20 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 26 15 65.22% 6 26.09% 2 8.7% 0 0% 23
21 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 20 14 70% 5 25% 1 5% 0 0% 20
22 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 20 14 77.78% 2 11.11% 1 5.56% 1 5.56% 18
23 โรงเรียนกุลโน 19 13 68.42% 4 21.05% 0 0% 2 10.53% 19
24 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 24 13 59.09% 3 13.64% 3 13.64% 3 13.64% 22
25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 21 12 70.59% 3 17.65% 2 11.76% 0 0% 17
26 โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 24 12 70.59% 3 17.65% 0 0% 2 11.76% 17
27 โรงเรียนเพชรหนองขาม 27 12 48% 2 8% 5 20% 6 24% 25
28 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 21 11 57.89% 6 31.58% 0 0% 2 10.53% 19
29 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 16 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
30 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 18 11 64.71% 2 11.76% 3 17.65% 1 5.88% 17
31 โรงเรียนห้วยบงวิทยา 17 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
32 โรงเรียนบ้านพุทรา 16 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
33 โรงเรียนบ้านไพล 17 10 58.82% 3 17.65% 2 11.76% 2 11.76% 17
34 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
35 โรงเรียนบ้านโนนสูง 20 10 55.56% 2 11.11% 2 11.11% 4 22.22% 18
36 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 15 10 66.67% 0 0% 4 26.67% 1 6.67% 15
37 โรงเรียนบ้านละโว้ 21 9 52.94% 7 41.18% 1 5.88% 0 0% 17
38 โรงเรียนบ้านหนองจาน 13 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
39 โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
40 โรงเรียนวัดโชติการาม 18 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
41 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป 15 9 69.23% 1 7.69% 2 15.38% 1 7.69% 13
42 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 15 9 69.23% 1 7.69% 1 7.69% 2 15.38% 13
43 โรงเรียนคูเตยราษฏร์สามัคคี 12 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
44 โรงเรียนบ้านลุงตามัน 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
45 โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
46 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 22 8 44.44% 5 27.78% 3 16.67% 2 11.11% 18
47 โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
48 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง 15 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
49 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 13 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
50 โรงเรียนบ้านหนองยาง 15 8 61.54% 1 7.69% 4 30.77% 0 0% 13
51 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 13 8 61.54% 1 7.69% 1 7.69% 3 23.08% 13
52 โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
53 โรงเรียนบ้านสะแกงาม 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
54 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 16 8 61.54% 0 0% 4 30.77% 1 7.69% 13
55 โรงเรียนช่องแมวพิทยา 11 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
56 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 10 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
57 โรงเรียนราษฎร์สโมสร 13 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
58 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
59 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
60 โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 9 7 77.78% 0 0% 0 0% 2 22.22% 9
61 โรงเรียนบ้านหนองขาม 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
62 โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 17 6 42.86% 5 35.71% 3 21.43% 0 0% 14
63 โรงเรียนบ้านมะกอก 11 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
64 โรงเรียนบ้านยางวิทยา 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
65 โรงเรียนวัดบ้านตำแย 13 6 50% 2 16.67% 3 25% 1 8.33% 12
66 โรงเรียนจารย์ตำรา 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
67 โรงเรียนอรพิมวิทยา 11 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
68 โรงเรียนบ้านหนองคึม 11 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
69 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
70 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 9 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
71 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 8 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
72 โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค 17 5 38.46% 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 13
73 โรงเรียนวัดปลักแรต 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
74 โรงเรียนบ้านตลาดไทร 12 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
75 โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา 12 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
76 โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านหนองบัว 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
78 โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎณ์อุทิศ) 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
79 โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
80 โรงเรียนบ้านดงหลบ 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
81 โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
83 โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
84 โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
85 โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
86 โรงเรียนบ้านหนองโสน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
87 โรงเรียนวัดวังน้ำ 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
88 โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
89 โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
90 โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
93 โรงเรียนบ้านชีวาน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
94 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านช่องแมว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนหนองแวง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
98 โรงเรียนดอนมัน 10 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
99 โรงเรียนบ้านดอนยาว 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
100 โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 11 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 2 18.18% 11
101 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา 12 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 11
102 โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
103 โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
104 โรงเรียนบ้านหนองโปร่ง 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
105 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 8 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
107 โรงเรียนอนุบาลอนันตะ 8 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 4 50% 8
108 โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านหนองบง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนเมืองโดนสำโรง 11 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 3 33.33% 9
112 โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
113 โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
114 โรงเรียนบ้านเตยกระโตน 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
115 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
116 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
117 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านละเลิงหิน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 7 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนโนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
124 โรงเรียนบ้านหนองตาด 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
125 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
126 โรงเรียนหนองกรดวิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
128 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
129 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
130 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
131 โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านวังม่วง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
133 โรงเรียนสระประดู่ 7 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 4 57.14% 7
134 โรงเรียนบ้านประสุข 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
135 โรงเรียนหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 6 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านถนน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนอัมพวันวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
142 โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
143 โรงเรียนโนนขุยสามัคคี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านหนองแวง 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
145 โรงเรียนบ้านท่าหลวง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
146 โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
147 โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านคล้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านกล้วย 9 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
160 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 7 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
161 โรงเรียนหนองบัวลอย 6 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
162 โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
163 โรงเรียนจตุคามพิทยาคม 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
164 โรงเรียนท่าเรือวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
165 โรงเรียนบ้านดอนลำดวน 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนวัดบ้านหนองคู 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
171 โรงเรียนมะค่าสามัคคี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
172 โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านดอนแซะ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
174 โรงเรียนบ้านฝาผนัง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
175 โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
176 โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านจาบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านลุงประดู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนวัดจันทนาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนหนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนแกสำโรงวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
189 โรงเรียนบ้านนาดี 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
190 โรงเรียนบ้านประทาย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
191 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
192 โรงเรียนบ้านท่าแดง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านศาลา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านหนองห่าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านโนนปีบ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนอนุบาลแก้วตา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม "ประชาสามัคคี" 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านขามใต้ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านฝาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
202 โรงเรียนบ้านหันเตย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
203 โรงเรียนปราสาทหินนางรำ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
204 โรงเรียนอนุบาลจินดา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
205 โรงเรียนอนุบาลบำรุงการ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]