หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือละโว้ อำเภอชุมพวง  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก อำเภอพิมาย นาสถิตย์ ทองพิมาย  
3 โรงเรียนชุมชนประทาย อำเภอประทาย นายประเสริฐ หมีทอง  
4 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา อำเภอพิมาย  
5 โรงเรียนบ้านตะบองฯ อำเภอพิมาย นายสมชาย ผ่องสูงเนิน  
6 โรงเรียนบ้านยางวิทยา อำเภอชุมพวง นายสัญชัย ขวัญมา  
7 โรงเรียนบ้านละโว้ อำเภอชุมพวง  
8 โรงเรียนบ้านหนองปรือ (รัฐราษฎร์พัฒนา) อำเภอพิมาย นาสถิตย์ ทองพิมาย  
9 โรงเรียนบ้านโนนยอ อำเภอชุมพวง นายณัฐพล กล้าหาญ  
10 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 อำเภอพิมาย  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) อำเภอชุมพวง นายสุรพล ชัยวงษ์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]