ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนเปล้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
7 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน