ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนวันครู 2502. สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว สพป. นครราชสีมา เขต 6 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 59 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 58 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน