ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่. สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน