ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 88.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 6 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 72.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. นครราชสีมา เขต 6 71.4 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 71.1 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด สพป. นครราชสีมา เขต 6 68.1 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดกู่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนสัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 65.4 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 58.8 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. นครราชสีมา เขต 6 58.3 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 54.7 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
14 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
15 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
16 โรงเรียนบ้านหัวหนอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
17 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
18 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
19 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
20 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
21 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน