ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. นครราชสีมา เขต 6 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต 6 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหลุบกุง สพป. นครราชสีมา เขต 6 67 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 6 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) สพป. นครราชสีมา เขต 6 50 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านดอนคนทา สพป. นครราชสีมา เขต 6 49 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 45 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน