ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4) สพป. นครราชสีมา เขต 6 89.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านฝาผนัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 77.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 6 75.34 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 75.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนเปล้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 74.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
18 โรงเรียนบ้านสระครก สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
19 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน