ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาดอนบก สพป. นครราชสีมา เขต 6 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแขม. สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน