ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 70 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 70 เงิน 4  
7 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 50 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนวันครู 2502. สพป. นครราชสีมา เขต 6 50 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน