ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 95.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ สพป. นครราชสีมา เขต 6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหินแห่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 65.25 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. นครราชสีมา เขต 6 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 65 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองบัวชาลีราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) สพป. นครราชสีมา เขต 6 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 6 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดกู่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน