ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกระถิน สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๘ สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสีสุก สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหญ้าคา สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 67 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านอุทัยทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 67 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 66 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนวังโพน สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน