ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวันครู 2502. สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 7  
10 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 13  
15 โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. นครราชสีมา เขต 6 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. นครราชสีมา เขต 6 63 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 59 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน