ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านสีดา สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 70 เงิน 9  
11 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) สพป. นครราชสีมา เขต 6 70 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านดอนทะแยง สพป. นครราชสีมา เขต 6 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. นครราชสีมา เขต 6 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 65 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 63 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนชุนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 56 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน