ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.61 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต 6 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว สพป. นครราชสีมา เขต 6 76.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๘ สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 71.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 67.66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สพป. นครราชสีมา เขต 6 65.66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
10 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่. สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
11 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
12 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
13 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน