ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 62.1 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 59 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 6 52 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง สพป. นครราชสีมา เขต 6 51.3 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวชาลีราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 50 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 40 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต 6 32 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 31.1 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดกู่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 30 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนสัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 25 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. นครราชสีมา เขต 6 24.3 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 24 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน