ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 97.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่. สพป. นครราชสีมา เขต 6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด สพป. นครราชสีมา เขต 6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน