ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเมืองคง สพป. นครราชสีมา เขต 6 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 77.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
8 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
9 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน