ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สพป. นครราชสีมา เขต 6 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านสีดา สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเมืองคง สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 75.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 74.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 72.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. นครราชสีมา เขต 6 65.33 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) สพป. นครราชสีมา เขต 6 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 51.33 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. นครราชสีมา เขต 6 45.34 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 44.33 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองบัวชาลีราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 39.33 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 39.33 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน