ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต 6 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 35 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 25 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 25 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 20 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 20 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนวันครู 2502. สพป. นครราชสีมา เขต 6 20 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 10 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 10 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 5 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 5 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) สพป. นครราชสีมา เขต 6 5 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน