ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 5  
8 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 5  
9 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 5  
10 โรงเรียนบ้านโนนสัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 5  
11 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 5  
12 โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 5  
13 โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 45 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 45 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ สพป. นครราชสีมา เขต 6 40 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหินแห่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 35 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดกู่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 35 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านอุทัยทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 25 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านดอนทะแยง สพป. นครราชสีมา เขต 6 15 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 15 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 10 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน