ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 54 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 52 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 48 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน