ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย สพป. นครราชสีมา เขต 6 51 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 44 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 43 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 42 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 42 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัวชาลีราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 37 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต 6 37 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านดอนทะแยง สพป. นครราชสีมา เขต 6 36 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 29 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนบ้านหลุบกุง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
20 โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน