ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนทะแยง สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวชาลีราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนเปล้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม สพป. นครราชสีมา เขต 6 59 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 59 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 57 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 56 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 56 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 55 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว สพป. นครราชสีมา เขต 6 55 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 54 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 51 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 51 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบ้านหลุบกุง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน