ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหมัน สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
6 โรงเรียนบ้านดอนเปล้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
7 โรงเรียนบ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
8 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
9 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
10 โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
11 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
12 โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
13 โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
14 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
15 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
16 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
17 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน