ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 6 92.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านอุทัยทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 78.5 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านฝาผนัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 76.5 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 74.5 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน