ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองคง สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 59 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน