ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านฝาผนัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่. สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกระพี้ สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน สพป. นครราชสีมา เขต 6 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 68 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 68 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน