ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 89.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหมัน สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 77.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 75.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน สพป. นครราชสีมา เขต 6 72.2 เงิน 5  
6 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 6 67.9 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่. สพป. นครราชสีมา เขต 6 62.5 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนบ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
11 โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
12 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน