ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต 6 69.33 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 68.67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านสระครก สพป. นครราชสีมา เขต 6 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน