ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 93.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสระครก สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนวันครู 2502. สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน